placeholder image to represent content

2nd Quarter: Quiz 2 - Alamin mga Karapatan at Tungkulin

Quiz by FRANCIS JAKE GONZAGA

Grade 9
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 1 skill from
Grade 9
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

EsP9PK-IVa-13.1

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Anong biyayang kaloob ng Diyos sa tao ang ginagamit niya upang mapalago ang kaniyang pagkatao?

  Kaalaman sa Eskwelahan

  Pagtingin sa isang bagay

  Kakayahan

  Natutuhan sa kaibigan

  45s
  EsP9PK-IVa-13.1
 • Q2

  Ayon sa Ebanghelyo ni San Marcos, ano ang sinabi ni Jesus sa mga tao patungkol sa nais gawin at kamtin ng mga eskriba?

  Luklukan sa sinagoga

  Luklukan sa tahanan ng hari

  Luklukan sa bayan ng mayayaman

  Luklukan sa sariling tahanan

  45s
  EsP9PK-IVa-13.1
 • Q3

  Sino ang tinutukoy ni Jesus sa Ebanghelyo ni San Marcos na ang taong iyon ay naghulog ng higit sa iba ang halagang inialay sapagkat ang iba’y nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi na nila kailangan, ngunit ang tao na iyon ay nag-alay ng buo niyang ikabubuhay?

  Babaing tindera 

  Babaing mangingisda

  Babaing balo

  Mayamang babae

  45s
  EsP9PK-IVa-13.1
 • Q4

  Ano ang kaakibat ng kakayahang taglay ng tao sa pagsasakatuparan ng layunin nito sa buhay?

  Personal na interes

  Tungkulin

  Karangyaan

  Kalayaan

  45s
  EsP9PK-IVa-13.1
 • Q5

  Ano ang kinakailangan ng tao upang maisagawa ang mga tungkulin nito sa buhay?

  Kaalaman sa personal na interes

  Kaalaman sa katapat na kasarian

  Kaalaman sa karapatan

  Kaalaman sa kapangyarihan sa lipunan

  45s
  EsP9PK-IVa-13.1
 • Q6

  TAMA o MALI: Ang tao ay naghahanap ng kaalaman upang malaman kung saan nagmumula ang buhay ng tao.

  MALI

  TAMA

  45s
  EsP9PK-IVa-13.1
 • Q7

  TAMA o MALI: Ang tao ay walang kakayahang gumalang sa ibang tao.

  TAMA

  MALI

  45s
  EsP9PK-IVa-13.1
 • Q8

  TAMA o MALI: Ang tungkulin ng tao na sumunod sa Saligang Batas ng Pilipinas ay bahagi ng pagiging makabansa.

  TAMA

  MALI

  45s
  EsP9PK-IVa-13.1
 • Q9

  Ano ang naidudulot sa tao kung ito ay gumaganap ng kaniyang mga tungkulin sa sarili, kasapi ng pamilya, kamag-aral, kapuwa sa barangay, kaibigan, kababayan, at sa buong mundo?

  Mapanagutang tao

  Malakas na tao

  Makatuwirang tao

  Masayahing tao

  45s
  EsP9PK-IVa-13.1
 • Q10

  Ano ang inaasahan sa isang tao na kaniyang gawin at panagutan bunga ng karapatan?

  Kagustuhan

  Kasiyahan

  Magpabaya sa buhay

  Tungkulin

  45s
  EsP9PK-IVa-13.1

Teachers give this quiz to your class