placeholder image to represent content

2nd Quarter Summative Assessment in ESP

Quiz by Jennifer P. Ognita

Grade 6
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 2 skills from
Grade 6
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

EsP6P- IIa-c–30
EsP6P- IId-i-31

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Basahin ang mga katanungan. Piliin ang tamang sagot.

  Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pagtupad ng pangako?

  Nahuli si Ana sa oras ng usapan.

  Nagsasabi si Carla na hindi siya makakarating sa usapan.

  Kahit umuulan ay sinikap ni Alfonso na makipagkita sa kaibigan sa eksaktong oras ng usapan.

  Hindi dumating si Jessa sa tinanggap na paanyaya.

  30s
  EsP6P- IIa-c–30
 • Q2

   Paano tinutupad ang isang pangako ?

  Walang interes at pagpapakasakit.

  May pagkukulang at pag-aalinlangan.

  May hinihintay na kapalit na kabayaran sa kausap.

  May pagpapahalaga at pagtitiis.

  30s
  EsP6P- IIa-c–30
 • Q3

  Ano ang ibig sabihin ng “walang sinuman ang mabubuhay para sa sarili lamang”?

  Ang tao habang nabubuhay ay makakaya mag-isa kahit walang kaibigan o makakasama.

  Ito ay isang kasabihan na kaya mong makapag-iisa.

  Lahat ng nabanggit ay pwede maliban na lang sa tao na ayaw makisama at makipakapwa tao.

  Ang bawat tao dito sa mundo, ay nangangailangan ng makakasama at makakatuwang habang nabubuhay.

  30s
  EsP6P- IIa-c–30
 • Q4

  Nagkagalit sina Nilo at Lito. Naunang maghamon ng away si Lito dahil sinabi ni Boy sa kanya na hindi kapani-paniwala ang matataas na marka na nakuha niya. Nauwi sa malaking away ang lahat. Paano malulutas ang gulo sa pagitan nila?

  Mag-uusap ang dalawa at alamin ang sanhi ng gulo sa pagitan nila.

  Huwag na lamang sila magpansinan upang matigil ang gulo.

  Tawagin si Boy at siya ang pagagalitan.

  Daanin na lamang sa paligsahan ang kanilang away.

  30s
  EsP6P- IId-i-31
 • Q5

  Namatayan ng mahal sa buhay ang iyong kaibigan. Ikaw ay nasa probinsiya ng nangyari iyon at matatagalan pa ang inyong pag-uwi. Ano ang iyong dapat gagawin?

  Kakalimutan siya bilang kaibigan.

  Gagamitin ang cellphone at internet upang kumustahin at damayan siya.

  Iiwasan ang tawag ng kaibigan at hindi magpaparamdam.

  Pakikiusapan ang nanay na umuwi na kaagad upang masamahan ang kaibigan.

  30s
  EsP6P- IId-i-31

Teachers give this quiz to your class