Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Basahin ang mga katanungan. Piliin ang tamang sagot.

  Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pagtupad ng pangako?

  Nahuli si Ana sa oras ng usapan.

  Nagsasabi si Carla na hindi siya makakarating sa usapan.

  Kahit umuulan ay sinikap ni Alfonso na makipagkita sa kaibigan sa eksaktong oras ng usapan.

  Hindi dumating si Jessa sa tinanggap na paanyaya.

  30s
  EsP6P- IIa-c–30
 • Q2

   Paano tinutupad ang isang pangako ?

  Walang interes at pagpapakasakit.

  May pagkukulang at pag-aalinlangan.

  May hinihintay na kapalit na kabayaran sa kausap.

  May pagpapahalaga at pagtitiis.

  30s
  EsP6P- IIa-c–30
 • Q3

  Ano ang ibig sabihin ng “walang sinuman ang mabubuhay para sa sarili lamang”?

  Ang tao habang nabubuhay ay makakaya mag-isa kahit walang kaibigan o makakasama.

  Ito ay isang kasabihan na kaya mong makapag-iisa.

  Lahat ng nabanggit ay pwede maliban na lang sa tao na ayaw makisama at makipakapwa tao.

  Ang bawat tao dito sa mundo, ay nangangailangan ng makakasama at makakatuwang habang nabubuhay.

  30s
  EsP6P- IIa-c–30
 • Q4

  Nagkagalit sina Nilo at Lito. Naunang maghamon ng away si Lito dahil sinabi ni Boy sa kanya na hindi kapani-paniwala ang matataas na marka na nakuha niya. Nauwi sa malaking away ang lahat. Paano malulutas ang gulo sa pagitan nila?

  Mag-uusap ang dalawa at alamin ang sanhi ng gulo sa pagitan nila.

  Huwag na lamang sila magpansinan upang matigil ang gulo.

  Tawagin si Boy at siya ang pagagalitan.

  Daanin na lamang sa paligsahan ang kanilang away.

  30s
  EsP6P- IId-i-31
 • Q5

  Namatayan ng mahal sa buhay ang iyong kaibigan. Ikaw ay nasa probinsiya ng nangyari iyon at matatagalan pa ang inyong pag-uwi. Ano ang iyong dapat gagawin?

  Kakalimutan siya bilang kaibigan.

  Gagamitin ang cellphone at internet upang kumustahin at damayan siya.

  Iiwasan ang tawag ng kaibigan at hindi magpaparamdam.

  Pakikiusapan ang nanay na umuwi na kaagad upang masamahan ang kaibigan.

  30s
  EsP6P- IId-i-31
 • Q6

  Paano mo maipakikita ang pagpapahalaga mo sa iyong kaibigan na kahit ito ay may katangian na minsan di kayo nagkakaunawaan?

  Hahanap ka na lang ng ibang kaibigan kahit matagal at malalim na ang inyong pinagsamahan.

  Walang kang paki-alam dahil ugali naman niya iyon.

  Kailangan may pagpapatawad, pagmamahal at pag tanggap kung anong ugali ng isa’t-isa.

  kailangan mainis at ipakita na hindi mo nagustuhan ang ipinakitang ugali nya sa iyo.

  30s
  EsP6P- IId-i-31
 • Q7

  Ang mga sumusunod ay nagpapakita ng pagiging matapat sa kaibigan, maliban sa isa.

  Unawain ang kamalian ng iyong kaibigan.

  Damayan siya sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya.

  Ipagkalat ang nalaman na sekreto tungkol sa kaniyang pagkatao.

  Bigyan ng oras at panahon na pakinggan ang hinaing ng kaibigan.

  30s
  EsP6P- IIa-c–30
 • Q8

   Binaha ang inyong lugar dahil sa bagyong Ullysses. Inaabot ng baha ang bahay ng iyong kaibigan , samantalang ikaw ay hindi. Ano ang dapat mong gawin?

  Patuluyin sa inyong bahay ang pamilya ng iyong kaibigan.

  Panoorin lang na tumataas ang tubig sa kanila.

  Sabihin sa kaibigan na nabaha rin kayo.

  Sabihin sa kaibigan na maraming tao na sa inyong bahay.

  30s
  EsP6P- IIa-c–30
 • Q9

  Nabalitaan mo na nasa evacuation center ang kaibigan mo dahil na washed out ang kanilang bahay sanhi ng bagyong Ulysses. Ano ang gagawin mo?

  Magkukunwaring hindi ko nalaman na nasa evacuation center siya.

  Dadalhan ko siya ng mga damit at pagkain. Magsusuot ako ng face mask at face shield.

  Pupuntahan ko para lang tanungin bakit sila nasa evacuation center.

  Hahayaan ko na lang siya doon sa evacuation center.

  30s
  EsP6P- IIa-c–30
 • Q10

  Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pagtanggap at paggalang sa suhestiyon ng iba?

  Pagpilit na opinyon lamang ang masusunod.

  Huwag igalang ang ideya ng iba.

  Laging unawain at igalang ang palagay ng iba.

  Pumanig sa suhestiyon ng kaibigan kahit ito’y mali.

  30s
  EsP6P- IId-i-31
 • Q11

   Ano ang tamang pamamaraan kung mayroon kang suhestiyon na gustong sabihin sa kapwa?

  Sasabihin ang suhestiyon hindi baleng hindi sang-ayunan.

  Magalang na sabihin ang suhestiyon at isaalang-alang ang kabutihan ng lahat.

  Hindi iimik hanggang mapansin na lang.

  Magsasalita na lang basta kahit alam na may masasaktan ka.

  30s
  EsP6P- IId-i-31
 • Q12

  Tinawag ni Gng. Reyes si John upang ipahayag ang kanyang opinyon tungkol sa napapanahong isyu, ano ang dapat mong gawin?

  Huwag sumang-ayon sa kanyang opinyon.

  Huwag pakinggan ang kanyang pahayag sapagkat mas matalino ka sa kanya.

  Huwag ng bigyan ng pagkakataong magbigay ng opinyon si John.

  Pakinggang mabuti at unawain ang ipinahahayag ni John.

  30s
  EsP6P- IId-i-31
 • Q13

   Sa inyong pangkatang gawain, lumapit ang iyong kamag-aral at hiningi ang iyong ideya o opinyon tungkol sa kanyang ginawa, ano ang iyong gagawin?

  Basahin ang kanyang gawa at pagalitan kung nagkamali.

  Basahin ang kanyang gawa at punitin.

  Basahin ang kanyang gawa at pagtawanan ito.

  Basahin ang kanyang gawa at magbigay ng mungkahi.

  30s
  EsP6P- IId-i-31
 • Q14

  Habang nagtatalakay ang iyong pangkat, may ibang kamag-aral kang hindi sumasang ayon sa pinag-uusapan ninyo. Ano ang iyong gagawin?

  Makinig at manatiling tahimik

  Magpaliwanag hanggang sa maintindihan nito.

  Umalis sa usapan

  Makipagsigawan

  30s
  EsP6P- IId-i-31
 • Q15

  Madalas na pinapayuhan ka ng iyong mga magulang na pumili ng tamang kaibigan. Ngunit may mga pagkakataon na gusto mong magdesisyon mag-isa. Susundin mo ba ang iyong magulang?

  Susundin ko. Naniniwala ako na mabuti ang hangad ng lahat ng magulang para sa kanilang mga anak.

  Pag-iisipan ko. Gusto ko rin kasi na magdesisyon mag-isa.

  Depende sa mga kaibigan na ayaw nila akong pasamahin.

  Gagawin ko ang gusto ko. Ako naman ang pipili ng kaibigan.

  30s
  EsP6P- IId-i-31

Teachers give this quiz to your class