placeholder image to represent content

2ND QUARTER-SUMMATIVE TEST

Quiz by Raquel Poliquit

Grade 11-12
Filipino sa Piling Larang (Akademik)
Philippines Curriculum: SHS Applied Subjects (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 8 skills from
Grade 11-12
Filipino sa Piling Larang (Akademik)
Philippines Curriculum: SHS Applied Subjects (MELC)

CS_FA11/12PN0a-c-90
CS_FA11/12PN0g-i-91
CS_FA11/12PB0m-o-102
CS_FA11/12EP0p-r-40
CS_FA11/12WG0p-r-93
CS_FA11/12PU0d-f-93
CS_FA11/12PT0m-o-9
CS_FA11/12PB-0a-c101

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
40 questions
Show answers
 • Q1

  1.  Maikling paglalarawan tungkol sa manunulat. Madalas inilalakip sa naisulat.

  Agenda

  Abstrak

  Katitikan ng Pulong

  Bionote

  120s
  CS_FA11/12PN0a-c-90
 • Q2

  2.  Ito ay talaan ng mga paksang tatalakayin sa pagpupulong.

  Katitikan ng Pulong

  Agenda

  Panukalang Proyekto

  Abstrak

  120s
  CS_FA11/12PN0a-c-90
 • Q3

  3. Dapat maging bihasa sa pagpili ng wasto at bagay na paksa ang mananalumpati. Magmasid at magsuri sa pananalumpati ng mga kinikilalla at tanyag na orador.

  Katugon ng layon ng talumpati

  Kapaki-pakinabang sa publiko

  Napapanahon

  Paksa

  120s
  CS_FA11/12PN0g-i-91
 • Q4

  4. Laman ng akademikong sulating ito ang opinyon, saloobin, pananaw na pinagyaman upang maging matibay ang katuwiran.

  Posisyong Papel

  Replektibong Sanaysay

  Reaksiyong Papel

  Panukalang Proyekto

  120s
  CS_FA11/12PB0m-o-102
 • Q5

  5.  Ang ethos ay mula sa salitang ugat na _________,na nangangahulugang“moral, moral nakarakter.”

  karakter

  ethicos

  ethics

  etika

  120s
  CS_FA11/12EP0p-r-40
 • Q6

  6.   Takbo ________takbo ang bata sa parke sa sobrang kaligayahang nararamdaman niya.

  nng

  ng

  nang

  na'ng

  120s
  CS_FA11/12WG0p-r-93
 • Q7

  7.   _________ninyong magkapatid ang buong paligid ng bakuran.

  'walisin

  Walisan

  'walisan

  Walisin

  120s
  CS_FA11/12WG0p-r-93
 • Q8

  8. Pag-aararo _______ ang kanilang ikinabubuhay.

  'daw

  daw

  'raw

  raw

  120s
  CS_FA11/12WG0p-r-93
 • Q9

  9.  Ito ang maling paggamit,“pagnanakaw ng mga ideya,pananaliksik,lengguwahe,at pahayag”ng ibang tao sa layuning angkinin ito o magmukhang sa kaniya.

  Plagiarism

  Plagairist

  Plagiaresm

  Plagiarist

  120s
  CS_FA11/12PU0d-f-93
 • Q10

  10. Subukan ay nangangahulugang masubok ang husay o galing ng isang bagay o gawain.Samantala ang subukin ay nangangahulugang  palihim na pagmamatyag o pag-eespiya sa kilos ng   isang tao.

  Mali ang parehong pangungusap

  Tama ang ikalawang pangungusap

  Tama ang parehong pangungusap

  Tama ang unang pangungusap

  120s
  CS_FA11/12WG0p-r-93
 • Q11

  11.  Ang ating wika ay maraming salita na maaaring pare-pareho ang pahayag subalit may kani-kaniyang tiyak na gamit sa kahulugan.

  Tama ang ikalawang pangungusap

  Tama ang unang pangungusap

  Tama ang parehong pangungusap

  Mali ang parehong pangungusap

  120s
  CS_FA11/12WG0p-r-93
 • Q12

  12.  Ang etika para kay Chris Newton (www.ehow.com) ay tumutugon sa mahalagang tanong ng moralidad,konsepto ng tama at mali,mabuti at masama, Ilan sa mga batayang inaasahan ng alinmang lipunan o bansa ang pagkamakatao, katapatan,at pagtitiwala.

  Tama ang parehong pangungusap

  Tama ang unang pangungusap

  Tama ang ikalawang pangungusap

  Mali ang parehong pangungusap

  120s
  CS_FA11/12EP0p-r-40
 • Q13

  13.  Alin sa mga sumusunod ang may tamang paggamit ng salita? I. Bumili ng magandang damit ang tatay para ibigay kay nanay. II. Kinuha ng masunuring bata ang basura at inilagay sa nararapat nitong kalagyan. III. Takbo nang takbo ang bata sa parke sa sobrang kaligayahang naramdaman niya. 

  III lamang

  I at II

  I at II lamang

  I, II at III

  120s
  CS_FA11/12WG0p-r-93
 • Q14

  14.  Alin sa mga sumusunod ang may maling paggamit ng salita?

  Kinuha ng bombero ang balde sa kusina

  Bumili si Rex ng apat na tinapay para sa anak niya

  Ang  tiwala nang tao ay  mahirap makuha kaya ingatan mo ito.

  Naglabas ang nanay ng walong baso ng tubig para sa mga bata.

  120s
  CS_FA11/12WG0p-r-93
 • Q15

  15. Kasama rin sa isyu ng plagiarism ang “pagkopya sa sarili,” kung saan ang dati nang inilathalang akda ng mismong manunulat ng sulatin ay kinopya nang hindi binabanggit ang pinaglathalaan na nito. Kaugnay nito, ang muling pagsusumite ng isang papel sa iba-ibang asignatura ay itinuturing ding plagiarism sa sarili at di-etikal

  Tama ang ikalawang pangungusap

  Tama ang unang pangungusap

  Mali ang parehong pangungusap

  Tama ang parehong pangungusap

  120s
  CS_FA11/12EP0p-r-40

Teachers give this quiz to your class