Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Piliin ang pagkasunod-sunod ng mga katanungang pang-ekonomiko.

  jumble://Ano ang gagawin, Paano gagawin, Para kanino, Gaano karami

  30s
  AP9-1-N1
 • Q2

  Alin sa mga sumusunod ang kasama sa araw-araw na pangangailangan ng tao?

  alahas

  kotse

  computer

  multiplem://bigas:tubig

  30s
  AP9-1-N1
 • Q3

  Aling sistemang pang-ekonomiko ang pinakamalapit sa ating bansang Pilipinas?

  multiplem://Pinaghalong Sistemang Pang-ekonomiya (Mixed Economy)|30: Sistemang Pamilihan (Market Economy)|20:Lipunang Tradisyonal (Traditional Society)|10:Future Economy

  30s
  AP9-1-N1
 • Q4

  Ito ay isang proseso ng pagpili o pagsasakripisyo ng isang bagay kapalit ang isang bagay

  incentives

  marginal thinking

  opportunity costs

  trade-off

  30s
  AP9-1-N1
 • Q5

  Ang Alokasyon ay isang mekanismo ng pamamahagi ng mga pinagkukunang-yaman upang lutasin ang suliranin ng lipunan ukol sa kakapusan.

  boolean://True

  30s
  AP9-1-N1
 • Q6

  Alin sa mga sumusunod ang kasama sa pangangailangan ng tao upang mabuhay.

  Question Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  30s
  AP9-1-N1
 • Q7

  Ang sistemang pang-ekonomiya ay tumutukoy sa isang partikular na kaayusang institusyonal at mekanismong tutugon sa napakaraming suliraning pang-ekonomiya.

  tama 

  mali

  30s
  AP9-1-N1
 • Q8

  Sa ilalim ng sistemang ito, ang ekonomiya ay nasa kontrol at regulasyon ng pamahalaan na may sentralisadong sistema ng pagpaplano upang sagutin ang mga katanungang pang-ekonomiko.

  Lipunang Tradisyonal (Traditional Society)

  Pinaghalong Sistemang Pang-ekonomiya (Mixed Economy)

  Sistemang Pamilihan (Market Economy)

  Sistemang Pagmamando (Command Economy)

  30s
  AP9-1-N1
 • Q9

  Ang pamahalaan ay may tungkuling magbigay proteksyon sa kapakanan ng mga pribadong pagmamay-ari ngunit hindi direktang nakikialam sa pagpapasya, ang sistemang ito ay tinatawag na      _____________    faire

  scrambled://laissez 

  30s
  AP9-1-N1
 • Q10

  Ang isa sa pinakamahalagang suliranin na pinagtutuunan ng pansin ng ekonomiks ay ang   _______________________

  kakapusan

  trabaho

  pangangailangan

  kagustuhan

  30s
  AP9-1-N1

Teachers give this quiz to your class