placeholder image to represent content

2Q- ASSESSMENT 1-MODYUL 1

Quiz by SUSAN STEPHANIE PERALTA

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Ang isip at loob ay hindi perpekto kaya kailangang ito ay______________, paunlarin , at gawing ganap

  scrambled://sanayin

  30s
 • Q2

  Ang tunguhin ng kilos loob ay?

  scrambled://kabutihan

  30s
 • Q3

  Ang tunguhin ng isip ay?

  scrambled://katotohanan

  30s
 • Q4

  Ang gamit ng kilos loob ay?

  scrambled://gumawa

  30s
 • Q5

  Ang gamit ng isip ay?

  scrambled://umunawa

  30s
 • Q6

  Ano ang pangunahing gamit ng isip?

  mag-isip

  magnilay

  umunawa

  magbulay-bulay

  30s
 • Q7

  Ang lahat ay pagkakatulad ng tao,hayop, at halaman, maliban sa ______.

  lahat ay pantay-pantay mag-isip

  lahat sila may buhay

  lahat ay nilalang ng Diyos

  lahat ay may magulang

  30s
 • Q8

  Ang tunguhin ng isip ay?

  umunawa

  kumilos

  hanapin ang katotohanan

  gumawa ng kabutihan

  30s
 • Q9

  Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng paglalapat ng kilos- loob?

  pag-unawa sa ugali ng kapwa

  pagbibigay ng tulong sa nangangailangan

  magtimbang sa esensiya ng mga bagay

  paghahanap ng solusyon sa problema

  30s
 • Q10

  Ang lahat ay pagkakaiba ng tao, hayop, at halaman maliban sa:

  paraan ng pagdami

  bilang ng populasyon

  mahahalagang bagay na naibibigay sa mundo

  pagkakaroon ng buhay

  30s

Teachers give this quiz to your class