placeholder image to represent content

2Q PRETEST: EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 8

Quiz by Mary Glenn Nas

Grade 8
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
40 questions
Show answers
 • Q1
  Ano ang pangunahing gamit ng isip?
  umunawa
  mag-isip
  magnilaynilay
  magbulay-bulay
  40s
 • Q2
  Ano ang pangunahing gamit ng loob?
  mag-isip
  kabutihan
  umunawa
  gumawa
  40s
 • Q3
  Ang tunguhin ng isip: katotohanan: Ang tunguhin ng loob: _______ .
  umunawa
  gumawa
  kabutihan
  mag-isip
  40s
 • Q4
  Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng paglalapat ng kilos-loob?
  pag-unawa sa ugali ng kapwa
  magtimbang sa esensiya ng mga bagay
  paghahanap ng solusyon sa problema
  pagbibigay ng tulong sa nangangailangan
  40s
 • Q5
  Bakit kailangang sanayin, paunlarin, at gawing ganap ang isip at kilos-loob ng bawat indibidwal?
  upang pagkakamit ng tao ang kanyang kaganapan.
  Lahat ng nabanggit
  upang hindi niya magamit ang mga ito sa maling paraan.
  upang hindi masira ang layunin ng Diyos sa pagkakaloob sa kanya ng isip at loob.
  40s
 • Q6
  Ginagamit ng tao para sa pang-unawa, pagsusuri, pagtuklas, at Pagbibigay-kahulugan sa mga kaalaman.
  kabutihan
  kilos loob
  isip
  pag-unawa
  40s
 • Q7
  Ito ay kayang hanapin ng tao dahil sa kanyang loob.
  pagbubulay-bulay
  kabutihan
  kilos loob
  isip
  40s
 • Q8
  Ito ay kaugnay ng prinsipyo ng katumpakan, katamaan, katiyakan, at mabuting paniniwala.
  kabutihan
  isip
  kilos loob
  kaganapan
  40s
 • Q9
  Ang tao ay binigyan ng Diyos ng isip upang tunguhin ang ________ na magagamit niya sa pag-unawa.
  kaganapan
  kalakasan
  kabutihan
  katotohanan
  40s
 • Q10
  Ang ______ ang nakararamdam ng lahat na nangyayari sa ating buhay.
  kamay
  puso
  katawan
  isip
  40s
 • Q11
  Hindi magkakatulad ang dikta ng konsensiya sa bawat tao. Ang pahayag ay:
  Mali, sapagkat iisa lamang ang pamantayan na nararapat na sinusunod ng lahat ng tao.
  Tama, dahil nagkakaiba-iba ang karanasan, kinalakihan, kultura at kapaligiran ng tao.
  Mali, dahil pare-pareho tayong indibidwal na alam ang tama / mali, at mabuti/ masama.
  Tama, dahil nakabatay ito sa edad at kakayahan ng isip ng tao.
  40s
 • Q12
  Sobra ang sukling natanggap ni Arwin nang bumili siya ng pagkain sa isang panaderya. Bagama’t alam niyang kulang na ang kanyang pamasahe pauwi sa kanilang tahanan ay isinauli niya parin ang sobrang pera. Anong uri ng konsensiya ang mayroon si Arwin?
  Tamang Konsensiya
  Maling Konsensiya
  Purong Konsensya
  Mabuting konsensiya
  40s
 • Q13
  Ang likas na batas moral ay hindi imbensyon ng tao, ito ay natutuklasan lamang. Ito ay pangkalahatang katotohanan na may makatwirang pundasyon. Anong katangian ng likas na batas moral ang tinutukoy sa pangungusap?
  Unibersal
  Obhektibo
  Walang hanggan
  di nagbabago
  40s
 • Q14
  Sa pamamagitan ng konsensiya, nalalaman niya kung ano ang mabuti at hindi. Sa pamamagitan ng konsensiya, nalalaman ng tao o nahuhusgahan kung may bagay na dapat sana’y isinagawa subalit hindi niya ginawa o hindi niya dapat isinagawa subalit ginawa.
  Mali ang una at ikalawang pahayag
  Tama ang una at mali ang ikalawang pahayag
  Tama ang una at ikalawang pahayag
  Mali ang una at tama ang pangalawang pahayag
  40s
 • Q15
  Ang tao ay may kakayahang gumawa ng masama: ang pagsira sa kanyang kapwa ay maaaring gawin at makasira sa kanyang sarili. Ito ang dahilan kung bakit ipinagkaloob ang ____________ .
  Likas-Batas Moral
  Konsensiya
  Katotohanan
  Kilos-loob
  40s

Teachers give this quiz to your class