placeholder image to represent content

3б са най-добрите

Quiz by Nadezhda Markova

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
13 questions
Show answers
 • Q1
  Знаете ли в кой град се намира Първата българска гимназия "Васил Априлов"?
  София
  Габрово
  Велико Търново
  120s
 • Q2
  Знаете ли кой е най-малкият български град?
  Мелник
  Асеновград
  Пловдив
  120s
 • Q3
  22 . 6
  132
  1212
  122
  120s
 • Q4
  Степенуването на прилагателни имена представлява...
  сравняване на различни предмети по един и същ признак.
  сравняване на различни предмети по различни признаци.
  сравняване на хора.
  120s
 • Q5
  Паисий Хилендарски е написал...
  "Аз съм българче"
  "История славянобългарска"
  "Тих бял Дунав"
  120s
 • Q6
  А знаете ли в кой град е роден Паисий Хилендарски?
  София
  Пловдив
  Банско
  120s
 • Q7
  Коя голяма река преминава през Велико Търново?
  Марица
  Дунав
  Янтра
  120s
 • Q8
  Колко глагола има в изречението " Карлсон полетя из стаята и доволно закудкудяка."?
  2
  1
  3
  120s
 • Q9
  От кой град е снимката?
  Question Image
  Варна
  Несебър
  Бургас
  120s
 • Q10
  Какво е изобразено на снимката?
  Question Image
  Народен театър "Иван Вазов" в София.
  Априловската гимназия в Габрово.
  Драматичен театър "Стоян Бъчваров" във Варна.
  120s
 • Q11
  Животното на снимката е...
  Question Image
  хищник.
  всеядно.
  растителноядно.
  120s
 • Q12
  Езерото "Сребърна" е...
  природна област.
  парк.
  резерват.
  120s
 • Q13
  При гръмотевична буря най-безопасно е...
  да останеш в сграда със затворени врати и прозорци.
  да застанеш до метална ограда.
  да застанеш в близост до вода.
  120s

Teachers give this quiz to your class