placeholder image to represent content

3б са най-добрите

Quiz by Nadezhda Markova

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
13 questions
Show answers
 • Q1
  Знаете ли в кой град се намира Първата българска гимназия "Васил Априлов"?
  София
  Габрово
  Велико Търново
  120s
 • Q2
  Знаете ли кой е най-малкият български град?
  Мелник
  Асеновград
  Пловдив
  120s
 • Q3
  22 . 6
  132
  1212
  122
  120s
 • Q4
  Степенуването на прилагателни имена представлява...
  сравняване на различни предмети по един и същ признак.
  сравняване на различни предмети по различни признаци.
  сравняване на хора.
  120s
 • Q5
  Паисий Хилендарски е написал...
  "Аз съм българче"
  "История славянобългарска"
  "Тих бял Дунав"
  120s
 • Q6
  А знаете ли в кой град е роден Паисий Хилендарски?
  София
  Пловдив
  Банско
  120s
 • Q7
  Коя голяма река преминава през Велико Търново?
  Марица
  Дунав
  Янтра
  120s
 • Q8
  Колко глагола има в изречението " Карлсон полетя из стаята и доволно закудкудяка."?
  2
  1
  3
  120s
 • Q9
  От кой град е снимката?
  Question Image
  Варна
  Несебър
  Бургас
  120s
 • Q10
  Какво е изобразено на снимката?
  Question Image
  Народен театър "Иван Вазов" в София.
  Априловската гимназия в Габрово.
  Драматичен театър "Стоян Бъчваров" във Варна.
  120s
 • Q11
  Животното на снимката е...
  Question Image
  хищник.
  всеядно.
  растителноядно.
  120s
 • Q12
  Езерото "Сребърна" е...
  природна област.
  парк.
  резерват.
  120s
 • Q13
  При гръмотевична буря най-безопасно е...
  да останеш в сграда със затворени врати и прозорци.
  да застанеш до метална ограда.
  да застанеш в близост до вода.
  120s

Teachers give this quiz to your class