placeholder image to represent content

3 G7 Ang Yamang Tao ng Asya

Quiz by Ayeka Sophie Deniega

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1
  Ito ay ang mamamayan na bumubuo sa lakas-paggawa na nagpapatakbo sa ekonomiya at nagsusulong sa pag-unlad ng lipunan.
  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
 • Q2
  Sangay ng agham panlipunan na nag-aaral sa pagdami, komposisyon at pagkakahati-hati ng populasyon ng tao.
  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
 • Q3
  Tumutukoy sa bilang ng mga naninirahan sa isang lugar na patuloy na nagbabago dahil sa paglaki o pagliit ng bilang ng kapanganakan o kamatayan, at dahil sa paglipat ng mga tao sa ibang lugar.
  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
 • Q4
  ng Asya ay sumasakop sa ______ ng kalupaan ng daigdig
  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
 • Q5
  ito ang may pinakamalaking bilang ng tao sa mundo.
  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
 • Q6
  Ito ay bahagdan ng bilis ng pagdami ng tao sa isang bansa bawat taon
  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
 • Q7
  Ano ang tawag sa populasyon ng tao na nasa edad 0-14 at nasa edad 65 pataas
  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
 • Q8
  Ilang taon ang mga tao na nasa dependent population
  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
 • Q9
  Ano ang tawag sa populasyon ng tao na nasa edad 15-64
  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
 • Q10
  Ilang taon ang mga tao na nasa productive population
  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
 • Q11
  Ito ay ang bilang ng mga lalaki kompara sa mga babae sa isang populasyon.
  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
 • Q12
  Tumutukoy sa pangkaraniwang bilang ng taon na inaasahang mabubuhay ang tao.
  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
 • Q13
  Inaasahang haba ng buhay.
  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
 • Q14
  Ito ay tumutukoy sa kakayahan ng tao na magbasa at magsulat.
  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
 • Q15
  Kabuuang produksiyon ng isang bansa sa loob ng isang taon
  Users enter free text
  Type an Answer
  30s

Teachers give this quiz to your class