placeholder image to represent content

3Q-#2MODULE-ESP

Quiz by Evelyn Natividad

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Ang mga sumusunod ay tamang paggamit at pangangalaga sa mga pinagkukunang-yaman MALIBAN sa isa.

  Pag-iwas sa pagtatapon ng basura sa mga katubigan.

  Pagtatanim ng mga puno at halaman sa bakanteng lote.

  Pagbabawal sa pagkakaingin o pagsusunog ng mga puno sa kagubatan at kabundukan.

  Paggamit ng dinamita sa pangingisda.

  30s
 • Q2

  Alin sa mga sumusunod ang dapat gamitin sa pangingisda?

  Paggamit ng lason.

  Lambat na may malaking butas.

  Paggamit ng dinamita.

  Lambat na may katamtamang laki ng butas.

  30s
 • Q3

  Ang mga sumusunod ay mga paraan para mapangalagaan ang ating pinagkukunang-yaman. Alin ang HINDI dapat mapabilang sa pangkat?

  Linisin ang mga katubigan.

  Magtanim at alagaan ang mga puno at halaman.

  Tapat Mo, Linis Mo

  Paggamit ng lason at dinamita sa pangingisda.

  30s
 • Q4

  Si Garry at Gilbert ay magkapatid. Kapag nagsisipilyo si Garry ay hinahayaan niyang dumadaloy ang tubig sa gripo. Ano ang dapat gawin ni Gilbert?

  Pagsasabihan ni Gilbert ang kanyang kapatid na huwag hayaan nakabukas ang gripo, gumamit ng baso.

  Hahayaan ni Gilbert ang kanyang kapatid.

  Panonoorin Gilbert kung paano mag-aksaya ng tubig ang kanyang kapatid.

  Gagayahin ni Gilbert ang ginagawa ng kanyang kapatid.

  30s
 • Q5

  Ang inyong bahay ay malapit sa ilog. Malinis at malinaw ang tubig, at may mga isda na nahuhuli dito. Subalit naging marumi at maitim na ang tubig dahil sa kapabayaan ng mga nakatira malapit dito. Ano sa palagay mo ang naging sanhi ng pagdumi ng ilog?

  Pagtatapon ng mga basura.

  Ginagawang palikuran ang ilog.

  Lahat ng nabanggit ay maaaring sanhi ng pagdumi ng ilog.

  Pagtatapon ng mga patay na hayop.

  30s
 • Q6

  Piliin ang puno  kng nagpapakita ng wastong paggamit sa pinagkukunang-yama at kabuhayan at dahon kung hindi.

  Sinasarado ni Renzel ang gripo kapag hindi ito ginagamit.

  Answer Image
  Answer Image
  30s
 • Q7

  Piliin ang puno  kng nagpapakita ng wastong paggamit sa pinagkukunang-yama at kabuhayan at dahon kung hindi.

  Gumagawa si Mang Tasyo ng compost pit para ibaon ang mga basurang nabubulok para gawing pataba sa lupa.

  Answer Image
  Answer Image
  30s
 • Q8

  Piliin ang puno  kng nagpapakita ng wastong paggamit sa pinagkukunang-yama at kabuhayan at dahon kung hindi.

  Nagtatanim ng mga puno at gulay si Renz sa kanilang bakanteng lote.

  Answer Image
  Answer Image
  30s
 • Q9

  Piliin ang puno  kng nagpapakita ng wastong paggamit sa pinagkukunang-yama at kabuhayan at dahon kung hindi.

  Pinuputol ni Mang Jose ang mga punong tirahan ng mga ibon.

  Answer Image
  Answer Image
  30s
 • Q10

  Piliin ang puno  kng nagpapakita ng wastong paggamit sa pinagkukunang-yama at kabuhayan at dahon kung hindi.

  Tinatapon ni Elena ng mga basura ang ilog na malapit sa kanilang bahay.

  Answer Image
  Answer Image
  30s

Teachers give this quiz to your class