placeholder image to represent content

3Q-#4MODULE-ESP-MAIKLING PAGSUSULIT

Quiz by Evelyn Natividad

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Laging pagod si Melanie sa trabaho niya bilang tagaluto at tagahugas ng plato sa isang karinderya pero hindi siya nagrereklamo at nagpapabaya sa kaniyang tungkulin. Paano isinasabuhay ni Melanie ang kagalingan sa paggawa?

  May pagmamahal at pagtatangi siya sa kanyang trabaho.

  Gusto niyang magkaroon ng karagdagang benepisyo.

  Ginagawa niya nang may kahusayan ang kanyang tungkulin.

  Ang pagiging mabuting manggagawa ay kaganapan ng kaniyangpangarap.

  30s
 • Q2

  Si Paolo ay hindi umiiwas sa anumang gawain lalo na kung ito ay nakaatas sa kanya. Ginagawa niya ito nang maayos at kung minsan ay higit pa at hindi na niya kailangang utusan pa. Taglay ni Paolo ang___

  Pagiging mapunyagi

  Pagiging matipid

  Pagiging mapagmahal

  Pagiging masipag

  30s
 • Q3

  Anong pagpapahalaga ang ipinamamalas ng isang taong sinisiguradong may magandang kalidad ang kanyang ginagawa?

  Lahat ng nabanggit

  Malikhain

  Disiplina sa sarili

  Kasipagan

  30s
 • Q4

  Alin sa mga sumusunod na katangian ang dapat taglayin upang makamit ang kagalingan sa paggawa?

  Pagmamahal sa kapwa

  Pagsunod sa pamantayan at kalidad

  Pagkatuto sa kapwa

  Pagmamalasakit sa iba

  30s
 • Q5

  Ang mga sumusunod na katangian ay taglay ng isang taong may kagalingan sa paggawa maliban sa_________.

  Masipag

  Mapagkawanggawa

  Malikhain

  Masigasig

  30s
 • Q6

  Ang pagiging masipag ay ang pagkakaroon ng kasiyahan, pagkagusto at siglang nararamdaman sa paggawa ng isang gawain.

  MALI

  TAMA

  30s
 • Q7

  Ang pagiging malikhain ay tumutukoy sa pagsisikap na gawin o tapusin ang isang gawain nang buong puso at may malinaw na layunin

  MALI

  TAMA

  30s
 • Q8

  Ang kasipagan ay paghahangad na abutin ang layunin.

  MALI

  TAMA

  30s
 • Q9

  Ang disiplina sa sarili ay nagsisimula sa ibang tao.

  TAMA

  MALI

  30s
 • Q10

  Ang pagkatuto pagkatapos ng gawain ay isang kasanayan na dapat taglayin upang maging mahusay sa paggawa.

  TAMA

  MALI

  30s

Teachers give this quiz to your class