placeholder image to represent content

3Q-#5MODULE-ESP-MAIKLING PAGSUSUSLIT

Quiz by Evelyn Natividad

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Ang pagiging malikhain ay ________________________________________.

  nakatutulong sa pagtuklas ng bagong solusyon sa mga suliranin.

  nagbibigay sa atin ng sigla upang mabuo ang isang bagay na mahirap gawin sa simula.

  may kakayahang bumuo ng mga bagay na hindi pa naisip ng iba.

  lahat ng nabanggit ay tama.

  30s
 • Q2

  Ang mga sumusunod ay mga katangian ng isang taong malikhain, MALIBAN sa isa.

  gaya-gaya sa gawa ng iba

  original

  mayaman sa ideya

  sensitibo sa mga kakulangan sa kapaligiran

  30s
 • Q3

  Aling gawain ang nakatutulong na malinang ang pagkamalikhain ng isang tao?

  Hindi pinag-aaralan at hindi sinasagutan ang mga modyul.

  Madalas na nagpupuyat

  Pakikipagpalitan ng opinyon sa mga kasing-edad at nakatatanda sa kanya.

  Madalas na paglalaro ng mga computer games.

  30s
 • Q4

  Pinagagawa kayo ng isang proyekto sa Edukasyon sa Pagpapakatao tungkol sa paggawa ng mga kapaki-pakinabang na bagay mula sa recycled material. Ang nakita mo sa inyong bahay ay mga bote na plastik. Paano mo maipakikita ang pagiging malikhain?

  Gagawing paso ng halaman ang mga bote na plastik.

  Lagyan ng dekorasyon para maging flower vase.

  Lahat ng nabanggit ay tama.

  Gagawing alkansiya para may ipunan ng pera.

  30s
 • Q5

  Natanggal sa pagkakadikit ang tapakan ng rubber shoes mo . Wala kang magagamit para sa klase mo sa P. E. Paano maipakikita ang pagkamalikhain mo?

  Manghihiram sa kaklase para may magamit sa klase.

  Magpapabili agad sa magulang ng bagong sapatos

  Gagawan ng paraan para maidikit ang tapakan ng rubber shoes k

  Gagamitin ang sapatos ng kapatid nang hindi nagpapaalam.

  30s
 • Q6

  Ang pamahalaan ay dapat magbigay ng pagkakataon sa mga may kakayahan na gamitin ito nang malaya upang makatulong sa kalagayang pangkabuhayan ng bansa.

  TAMA

  MALI

  30s
 • Q7

  Sa murang gulang pa lamang dapat hikayatin ang mga kabataan upang maging malikhain.

  TAMA

  MALI

  30s
 • Q8

  Ipakita ang iyong pagiging malikhain sa paggawa ng proyekto upang magsilbing inspirasyon tungo sa pagsulong at pag-unlad ng bansa.

  MALI

  TAMA

  30s
 • Q9

  Ang taong malikhain ay walang kalayaang magpamalas ng kaniyang paninindigan.

  TAMA

  MALI

  30s
 • Q10

  Ang anumang gawain na ginagamitan ng pagkamalikhain ay nagpapayaman ng sarling kakayahan

  TAMA

  MALI

  30s

Teachers give this quiz to your class