Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
30 questions
Show answers
 • Q1

  Sa pagpili ng pahahalagahan ng tao ito ay nakabatay sa paghusga ng pagiging mabuti o masama ng kilos ng tao.

  true
  false
  True or False
  30s
 • Q2

  Ayon kay Manuel Dy, hindi dapat kalimutan ang pagiging obhektibo ng pagpapahalaga.

  true
  false
  True or False
  30s
 • Q3

  Ang pananaig ng paggawa ng mabuti ay nangangahulugan ng pagpili ng mas mataas na mga pagpapahalaga.

  true
  false
  True or False
  30s
 • Q4

  Ang paghuhusga sa pagiging mabuti o masama ng kilos ng tao ay nakasalalay sa pagpili ng birtud.

  false
  true
  True or False
  30s
 • Q5

  Higit na mataas ang pagpapahalaga ng taong iniisip ang kanyang sarili kaysa sa kanyang kapwa.

  false
  true
  True or False
  30s
 • Q6

  Ang pagiging Maka-Diyos ay mas mainam kaysa pagiging makatarungan

  false
  true
  True or False
  30s
 • Q7

  Ang pagpapahalaga ng tao ay hindi nagbabago.

  false
  true
  True or False
  30s
 • Q8

  Gawain ng ating konsyensya ang pagdikta ng mabuti at tama.

  true
  false
  True or False
  30s
 • Q9

  Mahirap isabuhay ang pagpapahalaga na nasa mataas na antas.

  false
  true
  True or False
  30s
 • Q10

  Masaya ang buhay ng tao kung ito ay nakapokus sa pandamdam na pagpapahalaga.

  false
  true
  True or False
  30s
 • Q11

  Kailangan ang lahat ng isusulat mo dito ay ispisipiko at malinaw. Kung kaya’t mahalagang ikaw ay magnilay-nilay upang makita mo ang nais mong tahakin sa ano mang aspeto

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
 • Q12

  Kailangan na magbigay ka ng takdang panahon o oras kung kailan mo maisasakatuparan ang iyong isinulat.

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
 • Q13

  Nasusukat mo ba ang iyong kakayahan? Kailangang ang isusulat mo sa iyong personal na pahayag ng misyon ay kaya mong gawin at isakatuparan.

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
 • Q14

  Isa ito sa kinakailangan mong tingnan at suriin. Dito ay kailangang ituon mo ang iyong isip na ang buhay ay kailangang ibahagi sa iba.

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
 • Q15

  Kailangang itanong mo sa iyong sarili na ang personal napahayag ng misyon ko ba sa buhay ay makatotohanan? Ito ba ay kaya kong abutin okaya ko ba itong gawin? Ito ba ay mapanghamon?

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s

Teachers give this quiz to your class