Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1
  Anong uri ito na magasin na tumutukoy tungkol sa mga kababaihan?
  FHM
  Metro
  Cosmopolitan
  Good Housekeeping
  45s
  F8PN-IIIi-j-32
 • Q2
  Sinasabing ito daw ay pangmasa dahil sa Tagalog ito nakasulat bagamat ilan dito ay ingles ang midyum,Ano ito?
  komiks
  broadsheet
  magasin
  tabloid
  45s
  F8PN-IIIi-j-32
 • Q3
  Ang mga sumusunod ay mga halimbawa ng mga anyo ng kontemporaryong panitikan maliban sa:
  aklat
  komiks
  magasin
  pahayagan
  45s
  F8PN-IIIi-j-32
 • Q4
  Naglalaman ito ng mga maikling kuwento at sunod-sunod na mga nobela. Anong uri ito na kontemporaryong panitikan?
  komiks
  broadsheet
  tabloid
  magasin
  45s
  F8PN-IIIi-j-32
 • Q5
  Anong uri ito na magasin na ginawa para sa mga abalang ina kung saan ang mga artikulong nakasulat rito ay tumutulong sa kanila upang gawin ang responsibilidad at maging mabuting maybahay?
  Good Houskeeping
  Metro
  Candy
  Men's Health
  45s
  F8PN-IIIi-j-32
 • Q6
  Anong uri ito ng kontemporaryong panitikan na isang uri ng grapikong midyum na ang mga salita at larawan ay ginagamit upang ihatid ang isang salaysay o kuwento?
  Broadsheet
  Magasin
  Komiks
  Tabloid
  45s
  F8PN-IIIi-j-32
 • Q7
  Ang mga nabanggit na anyo ng kontemporaryong panitikan ay gumagamit ng iba't ibang antas ng wika. Nahahati ang antas ng wika sa dalawa, ang:
  akademiko at teknikal
  panimula at panapos
  kolokyal at balballll
  pormal at di-pormal
  45s
  F8PN-IIIi-j-32
 • Q8
  Anong uri ng magasin na inihanda para sa mga taong may negosyo o nais magtayo ng negosyo?
  t3
  entrepreneur
  Yes!
  Candy
  45s
  F8PN-IIIi-j-32
 • Q9
  Ang ilan sa mga paksang madalas na tinatalakay ng komentaryong panradyo ay ang mga sumusunod maliban sa isa:
  mga pagdiriwang sa Pilipinas
  kwento ng buhay ng kapitbahay
  Politika
  mga interes at makabuluhang bagay para sa mga inaasahang tagapakinig
  45s
  F8PN-IIIi-j-32
 • Q10
  Kung hindi mo sana pinairal ang iyong pagiging tamad hindi ka sana maghihirap ngayon. Anong uri ito ng konseptong nagpapahayag ng relasyon o may kaugnayang lohikal?
  dahilan at bunga / resulta
  paraan at layunin
  paraan at resulta
  Kondisyon at bunga o kinalalabasan
  45s
  F8PN-IIIi-j-32
 • Q11
  45s
  F8PN-IIIi-j-32
 • Q12
  Masaya at buong pagmamalaki niyang natapos niya ang pag-aaral dahil sa tindi ng kanyang pagsisikap sa pag-aaral. Anong uri ito na konseptong nagpapahayag ng relasyon o may kaugnayang lohikal?
  paraan at layunin
  paraan at resulta
  dahilan at bunga/resulta
  kondisyon at bunga o kinalalabasan
  45s
  F8PN-IIIi-j-32
 • Q13
  120s
  F8PN-IIIi-j-32
 • Q14
  120s
  F8PN-IIIi-j-32
 • Q15
  120s
  8WG-IVf-g-38

Teachers give this quiz to your class