placeholder image to represent content

3RD QRT. QUIZ FOR MODYUL 1 - 3

Quiz by analiza teobengco

Grade 10
Edukasyon sa Pagpapakatao
Philippines Curriculum: Grades 1-10

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Ang tatlong pangunahing relihiyon sa daigdig ay nagkakaisa sa panuntunan ng kanilang aral. Ito ay ___________.

  debosyon

  iisa ang Diyos

  pagmamahal

  Golden Rule

  30s
 • Q2

  Nilalang ng Diyos ang tao ayon sa Kaniyang larawan.

  Corinto 13:13

  Genesis 1:26-27

  wala sa nabanggit

  Juan 3:16

  30s
 • Q3

  Ang persona ay ang” pagka - ako” ng bawat tao na nagpapaka bukod tangi sa kaniya. Ito ay ayon kay:

  Sto.Tomas

  Aristotle

  Socrates

  Scheler

  30s
 • Q4

  Isa sa sya sa nagpatunay na ang pagmamahal sa Diyos ay maaaring ipakita sa pamamagitan ng paglilingkod sa mga mahihirap, may ketong, mga pulubi, atbp.

  Gina Lopez

  Mother Theresa

  Aristotle

  Jessie Robredo

  30s
 • Q5

  Gayundin naman, ”patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa“.

  Santiago 2:17

  Mateo 27:37-39

  Genesis 1:26-27

  Juan 3:16

  30s
 • Q6

  ”Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag - ibig mo sa iyong sarili.“

  Juan 3:16

  Genesis 1:26-27

  Santiago 2:17 

  Mateo 27:37-39

  30s
 • Q7

  "Pagmamahal bilang magkapatid."

  affection

  agape

  eros

  philia

  30s
 • Q8

  "Pinakamataas na uri ng pagmamahal."

  philia

  agape

  eros

  affection 

  30s
 • Q9

  "Pagmamahal batay sa nakukuhang benipisyo sa isang tao na nakapag bibigay ng kaligahan sa sarili."

  eros

  agape

  affection 

  philia

  30s
 • Q10

  "Pagmamahal ng mga magkakaibigan."

  eros 

  affection 

  agape

  philia

  30s
 • Q11

  Ito ang tawag sa personal na ugnayan ng tao sa Diyos.

  batas - moral

  konsesya

  wala sa nabanggit

  Pananampalataya

  30s
 • Q12

  Ito ay intensyong krimen ng pagpatay sa maraming tao.

  genocide

  suicide

  extra judicial killing

  euthanasia

  30s
 • Q13

  Ito ay ginagawa upang mahinto na ang paghihirap ng mga may malubhang karamdaman.

  extra judicial killing

  suicide

  genocide 

  euthanasia

  30s
 • Q14

  Ito ay ang pagpatay sa mga hinihinalang nagkasala na hindi pa hinahatulan sa hukuman.

  extra judicial killing

  euthanasia 

  suicide

  genocide 

  30s
 • Q15

  Ito ay tuwirang pagkitil sa sariling buhay.

  genocide

  mercy killing

  aborsyon

  suicide

  30s

Teachers give this quiz to your class