placeholder image to represent content

3RD QTR POST TEST- FILIPINO 9

Quiz by Mark Ryan Canimo

Grade 9
Filipino
Philippines Curriculum: Grades 1-10

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
27 questions
Show answers
 • Q1

  Ano ang nais ipaunawang pahayag na “Ang nauuna ay nahuhuli at ang nahuhuli ay nauuna”?

  Ang nauuna ang madalas napapahamak.

  Kung sino ang unang dumating ay una ring umaalis.

  Lahat ng tao ay pantay-pantay sa paningin ng Diyos.

  Mahalaga ang oras sa paggawa.

  300s
 • Q2

  Naalala ng batang bangaang pangaral ng kaniyang ina habang siya ay nabibitak at unti-untinglumubog.  Anong aral ang nais ipahiwatigng pangungusap?

  Magpakasayaka habang ikaw ay buhay pa.

  Alam ngmagulang ang mabuti para sa anak.

  Umiwas saimpluwensya ng mga tao sa paligid.

  Walang mabuting maidudulot ang pagsuway sa magulang.

  300s
 • Q3

  ”Malungkot na lumisan ang tag-araw kasama ang pagmamahal na inialay.”Ang linya ng elehiya ay nagpapahiwatig ng _____.

  Pag-iisa

  Paglubog ng araw

  Panibagong araw na darating

  Kamatayan ng mahal sa buhay

  300s
 • Q4

  Ang aking ama ay nagbibilangng poste simula nang magkaroon ng sakit na Covid-19.

     Alin sa mga sumusunod ang kasingkahulugan ngnakasalungguhit na salita?

  Walang trabaho

  Nangangarap

  Maraming poste

  May trabaho

  300s
 • Q5

  Lumagay na satahimik ang panganay na anak ni Aling Azon.  Ano ang nais ipaunawa ng pahayag?

  Pumasok sa kuwarto

  Nag-asawa na

  Namatay  na

  Nagtakip ng tainga upang walang marinig.

  300s
 • Q6

  ”Isang oras lamang gumawa ang mga huling dumating sa inyong malawak na ubasan, samantalang kami ay maghapong nagtrabaho.  Bakit naman pinagpare-pareho ninyo ang aming upa?” Anong uri ng tunggalian ito?

  Tao laban sa tao

  Tao laban sa kalikasan

  Tao laban sa kapaligiran

  Tao laban sa sarili

  300s
 • Q7

  Pare-parehoang tinanggap nilang upa sa kanilang paglilingkod. Ano ang ibig sabihin ng salitang upa?

  Utang

  Bayarin

  Kaukulang bayad sa paggawa

  Pautang

  300s
 • Q8

  “Madalas ang pagtatapon ng mga basura at pang-abuso ng tao sa kanilang kapaligiran.  Dahil dito, taong 2020 ay rumagasa ang bagyong Ulysses sa Metro Manila at karatig na mga lalawigan na sadyang kakaiba sa mga nagdaang bagyo sa bansa.”  Ang tunggalian sa sitwasyon ay:

  Tao laban sa kalikasan

  Tao laban sa lipunan

  Tao laban sa sarili

  Tao laban sa tao

  300s
 • Q9

  Wala sa sariling napatindig si Ibarra nang marinig ang matutunog na salitang “Ama at kulungan.” Nilapitan nito ang kura at idinikit sa leeg ang nadampot na kutsilyo.  Ano ang tunggalian na ginamit?

  Tao laban sa  Sarili

  Tao laban sa  Tao

  Tao laban sa  Kalikasan

  Tao laban sa  Lipunan

  300s
 • Q10

  Mahirap makumbinsiang hukom sa ebidensyang kanyang inilatag.  Ano ang kasing-kahulugan ng nakasalungguhit na salita?  

  mapaniwala

  mapapayag

  mapasubaybay

  mapasunod

  300s
 • Q11

  Ang ipininta ni Michael Angelo ay__________ kaysa kay da Vinci.

  Makulay

  Kulang sa kulay

  Mas makulay

  Pinakamakulay

  300s
 • Q12

  Ang BulkangTaal ang _______ na bulkan sa buong mundo.

  pinakamaliit

  hamak na mas maliit

  maliit

  mas maliit

  300s
 • Q13

  . “Si Kardoay dating istambay sa kanto. Madalas din siyang maglasing at mapaaway subalit nang naliwanagan ang kaniyang isipanng mga salita ng Diyos sa bibliya ay nabago siya nang lubusan.” Alin sa mga sumusunod ang nagpapatunay na ang tauhang tinutukoy ay tauhang bilog at ang mga nangyari sa kaniya aymaaaring mangyari sa tunay na buhay?

  Ang tauhan ay isa lamang produkto ng imahinasyon.

  Dati siyang masama ngunit siya ay nagbago.

  Nanatili ang katangian ng tauhan mula sa unahanggang sa huli.

  Ang tauhan ay isang lapad na tauhan.

  300s
 • Q14

  Tinuyo ng nagdadalamhating ama ang kaniyang luha at saka tumayo, mayroon siyang naisip, mula ngayon magiging mabuti na siyang ama. Dinukot niya sa bulsa ang perang ibinigay ng kaniyang amo sa kaniyang asawa ( na kiming iniabot naman ito agadsa kaniya tulad ng nararapat).

  Mahihinuhang ang ama ay magiging:

  masayahin

  mabuti

  matapang

   

  matatag

  300s
 • Q15

  Ano ang etimolohiya ng salitang “istambay” sa pangungusap sa tanong blg.14?

  Stop bay

  Tambay

  Stand by

  Thunders

  300s

Teachers give this quiz to your class