placeholder image to represent content

3rd ST in EsP (2nd Q)

Quiz by Shiela M. Rivera

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1
  1. Tahimik na nag-aalay ng panalangin sa kaibigang maysakit.
  nagpapakita ng paggalang
  hindi nagpapakita ng paggalang
  30s
 • Q2
  2. Maingat na isinasara ang pinto kapag may natutulog.
  nagpapakita ng paggalang
  hindi nagpapakita ng paggalang
  30s
 • Q3
  3. Hindi tumitigil sa paglalaro at pag-iingay kapag may mga nagpapahinga.
  Answer Image
  Answer Image
  30s
 • Q4
  4. Pinagsasabihan ang mga kamag-aaral o kaibigan na huwag maingay dahil natutulog ang nakababatang kapatid.
  Answer Image
  Answer Image
  30s
 • Q5
  5. Inaaliw ang maysakit nang hindi inaabala ang kanilang pagpapahinga.
  Answer Image
  Answer Image
  30s
 • Q6
  6. Namamasyal sa bahay ng kaibigan sa oras ng kanilang pamamahinga.
  Answer Image
  Answer Image
  30s
 • Q7
  7. Hinihintay na matapos ang pagpapahinga ng kapatid bago magpatugtog ng paboritong musika.
  Answer Image
  Answer Image
  30s
 • Q8
  8. Tahimik na hinihintay ang kaibigan sa labas ng kanilang bahay para makipaglaro.
  Answer Image
  Answer Image
  30s
 • Q9
  9. Pangungulit sa taong maysakit.
  Answer Image
  Answer Image
  30s
 • Q10
  10. Hindi ginigising ang magulang na nagpapahinga at may sakit upang sagutin ang tawag sa telepono.
  Answer Image
  Answer Image
  30s
 • Q11
  11. Nakikinig ako kapag may nagsasalita.
  Answer Image
  Answer Image
  30s
 • Q12
  12. Ibinabalik ko nang tahimik ang gamit na aking hiniram lalo na kapag nag-aaral ang may-ari nito.
  Answer Image
  Answer Image
  30s
 • Q13
  13. Iniiwasan kong makagawa ng ingay na makagagambala sa taong nagtatalumpati sa harap.
  Answer Image
  Answer Image
  30s
 • Q14
  14. Iniiwasan ko na makipag-usap sa aking katabi kapag nagsisimba.
  Answer Image
  Answer Image
  30s
 • Q15
  15. Hinihintay ko muna na matapos manood nang telebisyon ang aking kapatid bago ito ilipat sa ibang channel dahil mahalaga ito sa kanyang takdang-aralin.
  Answer Image
  Answer Image
  30s

Teachers give this quiz to your class