placeholder image to represent content

4 Grade 7 AP Mga Unang Kabihasnan sa SIlangang Asya

Quiz by Deniega, Megumi Kaye D.

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
14 questions
Show answers
 • Q1
  Sila ang nananatiling pinakamatanda at namamayaning kabihasnan sa Daigdig na tinatayang nasa 40,000 taon na ang tanda
  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
  Edit
  Delete
 • Q2
  Pagsalin-salin ng kapangyarihan ng namumuno mula din sa loob ng kanilang pamilya o angkan
  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
  Edit
  Delete
 • Q3
  Sinasabing nag-ugat ito mula sa Longshan, isang kulturang Neolitikong laganap sa lambak ng Huang Ho
  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
  Edit
  Delete
 • Q4
  Sinasabing ito ang pinakamaunlad na kabihasnang gumamit ng bronse sa panahong ito
  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
  Edit
  Delete
 • Q5
  Naiwang kasulatan ng panahong ito ang pinakamatanda sa mga panulat sa Tsino na nakasulat sa mga oracle bones o mga tortoise shell at cattle bone
  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
  Edit
  Delete
 • Q6
  Malimit ang isinasagawang pagsasakripisyo ng mga tao lalo na sa tuwing may namatay na pinuno
  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
  Edit
  Delete
 • Q7
  Naniniwala ang mga tao sa mandate of heaven o "Basbas ng kalangitan" na, ang emperador ay namumuno sa kapahintulutan ng langit
  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
  Edit
  Delete
 • Q8
  Layuning magkaroon ng isang tahimik at organisadong lipunan sa pamamagitan ng pagpapabuti sa sarili at pagpapahalaga sa ugnayan ng mga tao sa lipunan
  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
  Edit
  Delete
 • Q9
  Hangad ang balanseng sa kalikasan at daigdig at pakikiayon ng tao sa kalikasan
  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
  Edit
  Delete
 • Q10
  Ipinanganak ang tao na masama at makasarili. Subalit sila ay maaaring mapasunod sa pamamagitan ng mahigpit na batas at marahas na kaparusahan
  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
  Edit
  Delete
 • Q11
  Ito ay isang pilosopikal, etikal at relihiyosong tradisyon ng mga Tsino kung saan tumutukoy ito sa iba't ibang magkakaugnay na pang-pilosopiyang at pang-relihiyon na mga tradisyon at kaisipan
  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
  Edit
  Delete
 • Q12
  Sino ang founder ng Taoismo
  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
  Edit
  Delete
 • Q13
  Sa isang makapangyarihang pamahalaan lamang ang makapagpapanumbalik ng katiwasayan sa Tsina
  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
  Edit
  Delete
 • Q14
  Kailangang pagkalooban ng pamahalaan ng gantimpala ang sinumang tumatalima sa kanyang tungkulin at at patawan naman ang mabigat na kaparusahan ang sinumang hindi gumaganap ng kanyang tungkulin
  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class