placeholder image to represent content

4th Quarter Examination Reviewer in Araling Panlipunan 5

Quiz by Mark Sy

Grade 5
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades 1-10

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 7 skills from
Grade 5
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades 1-10

AP5PKB-IVe-3
AP5PKB-IVa-b-1
AP5PKB-IVh-6
AP5PKB-IVi-7
AP5PKB-IVd-2
AP5PKB-IVg-5
AP5PKB-IVj-8

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
35 questions
Show answers
 • Q1
  Bakit nag-alsa sina Tamblot at Bankaw?
  Nais nilang maging paring regular.
  Nais nilang bumalik sa dati nilang pananampalataya.
  Nais nilang maging paring sekular.
  Nais nilang maging tunay na Katoliko.
  120s
  AP5PKB-IVe-3
 • Q2
  Anu-anong lalawigang ang sakop ng monopolyo ng tabako?
  Batanes, Isabela, at Palawan
  Cagayan, Ilocos, at Nueva Ecija
  Cebu, Maguindanao, at Iloilo
  Tarlac, Albay, at Sorsogon
  120s
  AP5PKB-IVa-b-1
 • Q3
  Sino ang namuno ng pag-aalsa sa Quezon dahil tinaggihan siya sa kanyang pagnanais na maging pari?
  Felipe Catabay
  Hermano Pule
  Diego Silang
  Magat Salamat
  120s
  AP5PKB-IVe-3
 • Q4
  Sino ang nagtatag ng Confradia de San Jose o Kapatiran ng San Jose?
  Jose Rizal
  Apolinario Dela Cruz
  Diego Silang
  Magat Salamat
  120s
  AP5PKB-IVa-b-1
 • Q5
  Sino-sino ang mga eksklusibong kasapi ng Confradia de San Jose?
  Mga mamamayang Espanyol
  Mga prayle
  Paring Pilipino
  Lahat ng mga Pilipino
  120s
  AP5PKB-IVa-b-1
 • Q6
  Ito ay pag-aalsa dahil sa pagtutol ng mga Bisaya mula sa Samar na sila ay ilipat patungong Cavite na ipinag-utos ng gobernador-heneral?
  Pag-aalsa ni Sumuroy
  Pag-aalsa ni Lakandula
  Pag-aalsa ni Magat Salamat
  Pag-aalsa ni Dagohoy
  120s
  AP5PKB-IVh-6
 • Q7
  Ito ang may pinakamahabang pag-aalsa sa kasaysayan ng ating bansa laban sa mga Espanyol.
  Pagaalsa ni Magat Salamat
  Pag-aalsa ni Sumuroy
  Pag-aalsa ni Dagohoy
  Pag-aalsa ni Lakandula
  60s
  AP5PKB-IVi-7
 • Q8
  Paano nabago ng mga Ingles ang pagtingin ng mga Pilipino sa mga Espanyol sa panahon ng pananakop nito sa Maynila?
  Naisip nilang hindi ang mga Espanyol ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo.
  Naisip nilang sila ay niloko ng mga Espanyol.
  Naawa ang mga Pilipino sa pagkatalo ng mga Espanyol.
  Nabatid ng mga Pilipino ang pangloloko ng mga Espanyol.
  60s
  AP5PKB-IVa-b-1
 • Q9
  Bakit nagalit si Francisco Dagohoy sa mga Espanyol?
  Kinawawa siya ng mga Espanyol dahil sapilitan siyang pinagtrabaho.
  Tinanggihan siya ng isang prayle na mabigyan ng misa ang kapatid na namatay sa duwelo.
  Kinamkam ang lahat ng kanilang mga ari-arian.
  Pinagbayad ang kanilang pamilya ng napakataas na buwis.
  120s
  AP5PKB-IVh-6
 • Q10
  Alin sa sumusunod ang naging dulot ng pagbubukas ng Suez Canal?
  Nakarating nang mas mabilis ang mga Pilipino sa Europa.
  Lahat ng nabanggit ay tama.
  Mas dumami ang kalakal na napupunta sa Pilipinas mula Europa.
  Mas bumilis ang biyahe mula Pilipinas hanggang Europa.
  120s
  AP5PKB-IVd-2
 • Q11
  Sino-sino ang kabilang sa mga Ilustrado?
  Sila ang mga mayayamang Pilipino sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol.
  Sila ay ipinanganak sa Europa ngunit nanirahan sa Pilipinas.
  Sila ay kabilang sa mahihirap na uri ng mamayan.
  Sila ay kabilang sa gitnang uri ng lipunan.
  120s
  AP5PKB-IVd-2
 • Q12
  Ano ang mahalagang gampanin ng mga Ilustrado sa paggising ng diwang makabayan ng mga Pilipino?
  Sila ang nangalakal mula sa Maynila hanggang Acapulco para bumuti ang ekonomiya ng bansa.
  Sila ay nagpatayo ng maraming paaralan sa bansa para magkaroon ng magandang edukasyon ang mga Pilipino.
  Sila ang nagmulat sa atin ng mga tunay na karapatan bilang mamamayang Pilipino.
  Sila ay nagbigay ng mga donasyon sa mga mahihirap na Pilipino.
  120s
  AP5PKB-IVd-2
 • Q13
  Nagbukas ang daungan ng Maynila at nabuo ang Kalakalang Galyon sa pagitan ng Maynila at_________.
  Seville, Spain
  Acapulco, Mexico
  Tokyo, Japan
  Lisbon, Portugal
  60s
  AP5PKB-IVg-5
 • Q14
  Bakit nakipagkasundo ang mga Espanyol sa Sultan ng Jolo?
  Upang mahikayat ang mga Muslim sa relihiyong Katoliko.
  Upang kilalanin ng Muslim ang kapangyarihan ng Espanya.
  Upang mahinto ang labanan.
  Upang malinlang nila ang mga Muslim.
  120s
  AP5PKB-IVe-3
 • Q15
  Ano ang tawag sa pamahalaan ng mga Muslim sa Mindanao?
  Sultanato
  Barangay
  Raja
  Alcadia
  60s
  AP5PKB-IVe-3

Teachers give this quiz to your class