Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
30 questions
Show answers
 • Q1
  Ito ay ginagamit sa pagsukat sa malalaki at malalapad na gilid ng isang bagay.
  Meter stick
  Push pull rule
  Zigzag rule
  Iskuwalang asero
  60s
  EPP4IA0a-1
 • Q2
  Ito ay kasangkapang yari sa kahoy na ang haba ay umaabot ng anim na piye at panukat ng mahahabang bagay.
  Zigzag rule
  Push pull rule
  Meter stick
  Iskuwalang asero
  60s
  EPP4IA0a-1
 • Q3
  Ito ay karaniwang ginagamit ng mga mananahi sa pagsusukat para sa paggawa ng pattern at kapag nagpuputol ng tela.
  Meter stick
  Zigzag rule
  Push pull rule
  Iskuwalang asero
  60s
  EPP4IA0a-1
 • Q4
  Ang kasangkapang ito ay yari sa metal at awtomatikong may habang 25 pulgada o 100 talampakan.
  Push pull rule
  Ruler
  Zigzag rule
  Meter stick
  60s
  EPP4IA0a-1
 • Q5
  Ikaw ay guguhit ng isang isometric drawing. Anong kagamitang pang-drawing ang iyong gagamiting gabay sa paggawa ng guhit pahalang?
  T – square
  Protractor
  Ruler
  Triangle
  60s
  EPP4IA0a-1
 • Q6
  Ano ang panukat sa mga kumplikadong kurba?
  Divider
  French curve
  Protractor
  Compass
  60s
  EPP4IA0a-1
 • Q7
  Ano ang dalawang sistema ng pagsusukat?(Ingles, Filipino, Metrik, Visayan)
  Ingles at Filipino
  Ingles at Metrik
  Metrik at Filipino
  Ingles at Visayan
  60s
  EPP4IA0a-1
 • Q8
  Ang sumusunod ay mga yunit sa pagsusukat. Alin ang HINDI nabibilang sa pangkat?
  Kilometro
  Pulgada
  Yarda
  Talampakan
  60s
  EPP4IA0a-1
 • Q9
  Ilang metro ang katumbas ng 25 sqm?
  3
  4
  2
  5
  60s
  EPP4IA0a-1
 • Q10
  Ikaw ay guguhit ng linyang may sukat na tatlong sentimetro. Dudugtungan ito ng 25 milimetro, ano ang sukat ng linya na iyong iguguhit?
  5 ½ sqm.
  45 mm.
  4 ½ sqm.
  3 mm.
  120s
  EPP4IA0a-1
 • Q11
  Anong istilo ng pagtititik ang karaniwang ginagamit sa harap ng malalaking gusali?
  Gothic
  Roman
  Script
  Text
  60s
  EPP4IA0b-2
 • Q12
  Ano ang pinakamahirap na istilo ng pagtititik?
  Text
  Gothic
  Script
  Roman
  60s
  EPP4IA0b-2
 • Q13
  Uri ng linya na ginagamit sa paglalarawan ng bahagi ng drawing na di – nakikita o invisible line.
  ___ ___ ___
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  _____________
  60s
  EPP4IA0d-4
 • Q14
  Ito ay linyang panggilid, makapal na maitim at mahabang guhit.
  Break line
  Border line
  Extension line
  Section line
  60s
  EPP4IA0d-4
 • Q15
  Alin sa sumusunod na gawain ang hindi ginagamitan ng shading, basic sketching, at outlining?
  landscaping
  dress making
  t-shirt printing
  60s
  EPP4IA0d-4

Teachers give this quiz to your class