placeholder image to represent content

4TH QUARTER - WRITTEN WORK #1

Quiz by BENGEN RAMIREZ

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1
  1. Ano ang dahilan ng pagsiklab ng himagsikan sa Spain?
  Pagbabayad ng mga nanunungkulan sa kanilang bansa.
  Pagpapatupad ng batas military ng mga Kastila sa bawat lalawigan.
  Paglilipat ng pamamahala mula sa konserbatibo patungong liberal.
  Pagbabayad ng buwis ng higit pa sa kanilang kinikita
  30s
 • Q2
  2. Sino ang magiting na heneral na ipinadala sa Pilipinas upang pamunuan ang bansa?
  Gobernador Heneral Rafael de Izquierdo
  Gobernador Heneral Jose Maria dela Torre
  Gobernador Heneral Jose Basco
  Gobernador Heneral Marcelino de Oraa
  30s
 • Q3
  3. Bakit naging malapit ang gobernador-heneral Dela Torre sa mga Pilipino?
  Dahil binigyan sila ng mga pagkain at hanapbuhay
  Hinayaan ang mga Pilipino sa kanilang mga nais na gawin.
  Naramdaman ng mga Pilipino ang kalayaan at ang malaking pagbabago.
  Ipinagbawal niya ang paglaban sa mga Espanyol.
  30s
 • Q4
  4. Ano ang ibig sabihin ng “La Illustracion”?
  Pakikipagkaibigan
  Pagkamulat
  Pagkamakabayan
  Pagkakaisa
  30s
 • Q5
  5. Sino ang tinatawag na mga mestizo?
  Ang mga magulang ay kapwa Espanyol
  Pinanganak sa Espanya
  Katutubong walang bahid ng dugong Espanyol
  Ang isa sa magulang ay Espanyol at isa ay Pilipino
  30s
 • Q6
  6. Ang lahat ay kabilang sa panggitnang uri maliban sa isa. Alin ito?
  Mestizo
  Intsik
  Arabe
  Hapon
  30s
 • Q7
  7. Bakit pinatalsik sa panunungkulan si Heneral Jose Maria dela Torre?
  Matanda na siya at mahina ang pangangatawan
  Dahil naging kaibigan niya ang mga Pilipino
  Tumiwalag siya sa samahan ng mga Kastila
  Naging pabaya siya sa kanyang tungkulin.
  30s
 • Q8
  8. Sino ang pumalit kay Jose Maria dela Torre ng siya ay mapatalsik sa kanyang panunungkulan?
  Gobernador Heneral Jose Basco
  Gobernador Heneral Marcelino de Oraa
  Gobernador Heneral Jose Maria dela Torre
  Gobernador Heneral Rafael de Izquierdo
  30s
 • Q9
  9. Sila ang mga Pilipinong nagkaroon ng magandang katayuan sa lipunan.
  Ilustrado
  Magsasaka
  Mangangalakal
  Pangkat-etniko
  30s
 • Q10
  10. Paano nakaapekto sa mga nasa panggitnang uri ang pag-aaral nila sa ibang bansa?
  Nakamit ng mga Ilustrado ang liberal na edukasyong nagmulat sa kanila sa kalagayan ng Pilipinas.
  Ginamit nila ang kanilang kaalaman upang turuan ang mga mamamayan sa Spain upang umunlad ang kaalaman.
  Umunlad ang kanilang pamumuhay at nanirahan sa Espanya kasama ang kanilang pamilya.
  Nagkaroon sila ng kaalaman na ginamit nila sa kanilang pansariling interes at kapakanan.
  30s
 • Q11
  11. nakapag aral sa Espanya
  Ilustrados
  mestizos
  panggitnang-uri
  mayayaman
  30s
 • Q12
  12. malupit na heneral
  Gobernador Heneral Jose Basco
  Gobernador Heneral Jose Maria Dela Torre
  Gobernador Heneral Rafael de Izquierdo
  Gobernador Heneral Marcelino de Oraa
  30s
 • Q13
  13. naging malapit sa Pilipino
  Gobernador Heneral Jose Maria Dela Torre
  Gobernador Heneral Marcelino de Oraa
  Gobernador Heneral Rafael de Izquierdo
  Gobernador Heneral Jose Basco
  30s
 • Q14
  14. pinatay ang paring martir
  Pebrero 17,1772
  Pebrero 17,1872
  Pebrero 17,1672
  Pebrero 17,1972
  30s
 • Q15
  15. dala ng mga dayuhan
  Kaisipang Liberal
  Kaisipang Demokratiko
  Kaisipang Komunisno
  Kaisipang Konserbatibo
  30s

Teachers give this quiz to your class