placeholder image to represent content

4TH QUARTER-UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT-FILIPINO 5

Quiz by KELVIN MALLARI

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
35 questions
Show answers
 • Q1
  Ang ugnayang sanhi at bunga ay tumutukoy sa relasyon ng mga ____________.
  tauhan at kwento
  pangyayari at kadahilanan
  tula at balita
  resulta at epekto
  60s
 • Q2
  Ano ang layunin ng dayagram ng ugnayang sanhi at bunga?
  Istratehiya sa paggawa ng isang tula o balita.
  Maipakita ang magkakaugnay na pangyayari sa isang kwento.
  Maunawaan ang mga pangyayari at epekto ng isang teksto.
  Maipakita ang kaugnayan ng mga tauhan sa isang kwento.
  60s
 • Q3
  Ano ang unang hakbang sa paggawa ng dayagram ng ugnayang sanhi at bunga?
  Pumili ng isang tekstong napakinggan.
  Tukuyin ang mga bunga.
  Isulat ang mga sanhi sa kaliwang bahagi ng papel o pisara.
  Tukuyin ang mga sanhi.
  60s
 • Q4
  Ano ang pangalawang hakbang sa paggawa ng dayagram ng ugnayang sanhi at bunga?
  Tukuyin ang mga sanhi.
  Tukuyin ang mga bunga.
  Pumili ng isang tekstong napakinggan.
  Istratehiya sa paggawa ng dayagram.
  60s
 • Q5
  Saan ilalagay ang mga sanhi sa dayagram ng ugnayang sanhi at bunga?
  Kanang bahagi ng papel o pisara.
  Kaliwang bahagi ng papel o pisara.
  Gitna ng papel o pisara.
  Iba't ibang sulok ng papel o pisara.
  60s
 • Q6
  Ano ang maaaring gamitin na mga pananda sa pag-uugnay ng mga sanhi at bunga sa dayagram?
  Arrow o guhit
  Numero o letra
  Titik o simbolo
  Bilog o parisukat
  60s
 • Q7
  Ano ang mga pangyayari o kadahilanan sa teksto na nagdulot ng isang tiyak na epekto o bunga?
  Mga resulta
  Mga pangyayari
  Mga kilos ng mga tauhan
  Mga sanhi
  60s
 • Q8
  Ano ang mga resulta o epekto na nagresulta mula sa mga sanhi sa hakbang 2?
  Mga resulta
  Mga bunga
  Mga kilos ng mga tauhan
  Mga pangyayari
  60s
 • Q9
  Ano ang nagaganap sa teksto kapag nawala ang panyo ng batang babae?
  Natuwa at nagpasalamat ang batang babae nang may nagbalik sa kanyang nawawalang panyo.
  May nakakita ng panyo at kinuha ito.
  Naghanap-hanap ang batang babae ng kanyang nawawalang panyo.
  Nahanginan ang panyo at napunta sa katabing bakuran.
  60s
 • Q10
  Ano ang nangyari nang matagpuan ng batang babae ang kanyang nawawalang panyo sa katabing bakuran?
  Nahanginan ang panyo at napunta sa katabing bakuran.
  Naghanap-hanap ang batang babae ng kanyang nawawalang panyo.
  Natuwa at nagpasalamat ang batang babae nang may nagbalik sa kanyang nawawalang panyo.
  Nawala ang panyo ng batang babae.
  60s
 • Q11
  Ano ang kaugnayan ng mga sanhi at bunga sa dayagram ng ugnayang sanhi at bunga?
  Ipinapakita ang koneksyon sa pagitan ng mga pangyayari at mga resulta.
  Ipinapakita ang mga pangyayari at mga kilos ng mga tauhan.
  Ipinapakita ang mga dahilan at epekto ng mga pangyayari.
  Ipinapakita ang mga pagbabago sa mga tauhan.
  60s
 • Q12
  Ano ang layunin ng dayagram ng ugnayang sanhi at bunga sa pag-aaral?
  Maipakita ang magkakaugnay na pangyayari sa isang tula.
  Maunawaan ang koneksyon ng mga pangyayari at resulta.
  Istratehiya sa paggawa ng maikling balita.
  Istratehiya sa paggawa ng isang audio clip.
  60s
 • Q13
  Ano ang layunin ng paggamit ng iba't ibang uri ng pangungusap sa pagsasalaysay ng napakinghang balita?
  Ipahayag ang damdamin o emosyon ng nagsasalita.
  Magtanong tungkol sa balita.
  Maipahayag nang maayos at malinaw ang mga impormasyon sa balita.
  Magbigay ng utos o payo sa mga tagapakinig.
  60s
 • Q14
  Anong uri ng pangungusap ang ginagamit upang magpahayag ng katotohanan o impormasyon sa balita?
  Pautos na Padamdam o Imperatibong Pangungusap
  Pautos o Declaratibong Pangungusap
  Padamdam o Ekspresibong Pangungusap
  Patanong o Interogatibong Pangungusap
  60s
 • Q15
  Anong uri ng pangungusap ang ginagamit kapag mayroong tanong tungkol sa balita?
  Pautos na Padamdam o Imperatibong Pangungusap
  Padamdam o Ekspresibong Pangungusap
  Pautos o Declaratibong Pangungusap
  Patanong o Interogatibong Pangungusap
  60s

Teachers give this quiz to your class