placeholder image to represent content

5 Basic, 9 Complex Questions Type

Quiz by Jessica Militante

Grade 9
Edukasyon sa Pagpapakatao
Philippines Curriculum: Grades 1-10

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 1 skill from
Grade 9
Edukasyon sa Pagpapakatao
Philippines Curriculum: Grades 1-10

EsP9PLIa-1.1

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
14 questions
Show answers
 • Q1

  Ang tagapangasiwa ng binubuong kasaysayan at kinabukasan ng pamayanan.

  mamamayan

  multiplem://Pinuno:Lider:Halal na pinuno

  batas

  lipunan

  30s
  EsP9PLIa-1.1
 • Q2

  Siya ang nangangasiwa sa pangangalaga ng binubuong kasaysayan at kinabukasan ng pamayan.

  scrambled://PINUNO

  30s
  EsP9PLIa-1.1
 • Q3

  Ayusin ang mga sumusunod na salita upang makabuo ng pangungusap.

  jumble://Kabutihang, panlahat, ang, layunin, ng, lipunan

  30s
  EsP9PLIa-1.1
 • Q4

  Kabutihang panlahat ang layunin ng lipunan.

  boolean://true

  30s
  EsP9PLIa-1.1
 • Q5

  Ang taong ang tungkulin ay pangalagaan ang binubuong kasaysayan at kinabukasan ng pamayanan?

  Pinuno

  Mamamayan

  Kabataan

  Batas

  30s
  EsP9PLIa-1.1
 • Q6

  Pagtambalin ang sumusunod ayon sa kung anong Prinsipyo ito nabibilang.

  linking://Subsidiarity|#38ada122-fdb8-412b-8210-34e008ff7a83/question/252a67b371e003af7e54affc859529ade8437e85.jpg:Solidarity|#38ada122-fdb8-412b-8210-34e008ff7a83/question/16c725595603bd980e7afb85c99272140077852f.jpg:Pagkakaisa|#38ada122-fdb8-412b-8210-34e008ff7a83/question/997b1ed953ef818c76770954be78e8c41e8f51e6.jpg

  30s
  EsP9PLIa-1.1
 • Q7

  Suriin kung saang prinsipyo nabibilang ang mga sumusunod na larawan

  sorting://Subsidiarity|#38ada122-fdb8-412b-8210-34e008ff7a83/question/c206063ffb6eca5505e844857941348e7db4f4b8.jpg,#38ada122-fdb8-412b-8210-34e008ff7a83/question/a9c6293f4fa5a7cf91d77ebb85547ba86f79a04e.png:Solidarity|#38ada122-fdb8-412b-8210-34e008ff7a83/question/26e5de20ff77cd585895f05a26e7756ea89e73e0.jpg,#38ada122-fdb8-412b-8210-34e008ff7a83/question/d0dd3f3204e10d4f65cb2f7508557ecf31458288.jpg

  30s
  EsP9PLIa-1.1
 • Q8

  Ano ang ikatlong elemento ng kabutihang panlahat?

  Kapayapaan

  Kooperasyon

  Pagpapaunlad ng lahat ng tao

  Pagrespeto sa kapwa tao

  30s
  EsP9PLIa-1.1
 • Q9

  videoq:649BS6rWH2Q: 6:15//Para kanino ang kabutihang panlahat?

  para sa pamilya

  para sa lahat ng tao

  para sa indibidwal

  para sa pangkat

  30s
  EsP9PLIa-1.1
 • Q10

  Sino-sino ang mga dapat makilahok sa pagtupad ng layunin ng lipunan?

  freetextm://pinuno:mamamayan:kabataan:

  30s
  EsP9PLIa-1.1
 • Q11

  Ang tungkulin niya ay pangalagaan ang binubuong kasaysayan at kinabukasan ng pamayanan.

  freetext://Pinuno

  30s
  EsP9PLIa-1.1
 • Q12

  Ayusin ang mga sumusunod ayon sa tamang ayos nito.

  ordering://gumising ng maaga|1:iligpit ang higaan|2:kumain ng almusal|3:maghugas ng pinggan|4

  30s
  EsP9PLIa-1.1
 • Q13

  Pagtambalin ang sumusunod ayon sa kung anong Prinsipyo ito nabibilang.

  linking://Subsidiarity|kalayaan:Solidarity|tungkulin:Pagkakaisa|kooperasyon

  30s
  EsP9PLIa-1.1
 • Q14

  Suriin kung saang Prinsipyo nabibilang ang mga sumusunod na salita.

  sorting://Subsidiarity|kalayaan,karapatan:Solidarity|tungkulin,kooperasyon

  30s
  EsP9PLIa-1.1

Teachers give this quiz to your class