placeholder image to represent content

5 Grade 4 Megumi ARALIN Pilipinas Ang Aking Bansa

Quiz by Kenji Warlot Deniega

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Ang Pilipinas ay may isang tiyak na teritoryo  na bahagi ang kalupaan, himpapawid, at katubigan

  Mali

  Tama

  30s
 • Q2

  Ang Metro Manila ay isang halimbawa ng bansa

  Tama

  Mali

  30s
 • Q3

  Ang kapangyarihan o sebranya ng bansa ay hindi maaaring saklawin ng ibang estado

  Mali

  Tama

  30s
 • Q4

  Ang pamahalaan ay walang karapatang manguna sa pagpapatupad ng mga tuntunin at batas sa lipunan

  Mali

  Tama

  30s
 • Q5

  Ang mamamayan ng Pilipinas ang lumilinang sa mga likas na yaman na mayroon dito

  Mali

  Tama

  30s
 • Q6

  Itinatadhana ng Saligang Batas ng Pilipinas (1987) sa Artikulo I ang ______

  soberanya ng bansa

  pamahalaan

  pambansang teritoryo

  mamamayan ng bansa

  30s
 • Q7

  Ito ang pinakamahalagang elemento ng bansa

  teritoryo

  soberanya

  pamahalaan

  mamamayan

  30s
 • Q8

  Alin sa mga sumusunod ang katangian ng soberanya?

  walang hanggan ang kapangyarihan

  panghihimasok ng mga dayuhan sa batas ng bansa

  naipapasa ang kapangyarihan ng bansa sa ibang bansa

  pagsakop ng malaking bansa sa isang bansa

  30s
 • Q9

  Alin sa mga sumusunod ang higit na nagpapakita ng pangangalaga sa pambansang teritoryo ng bansa?

  ipinagtatanggol ang teritoryo ng bansa laban sa pananakop at pagsasamantala ng mga dayuhan

  sumusunod sa batas

  pakikiisa sa mga programa at proyekto ng pamahalaan

  pagiging mulat sa mga nangyayari sa bansa lalo na sa mga usaping may kaugnayan sa pambansang teritoryo

  30s
 • Q10

  Paano maituturing ang isang bansa na malaya at nagsasarili?

  kung may pamahalaan at soberanya

  kung ang teritoryo ay sakop ng dayuhan

  kung ang mamamayan ay may pagkakaisa

  kung dinidiktahan ng ibang bansa ang ipinatutupad na batas

  30s

Teachers give this quiz to your class