placeholder image to represent content

9 G7 AP GENYO Ang Yamang Tao ng Asya

Quiz by Ayeka Sophie Deniega

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
5 questions
Show answers
 • Q1
  Ano ang tawag sa mamamayan na bumubuo sa lakas-paggawa na nagpapatakbo sa ekonomiya at nagsusulong sa pag-unlad ng lipunan?
  yamang gubat
  yamang likas
  yamang lupa
  yamang tao
  30s
 • Q2
  Ito ang sangay ng agham panlipunan na nag-aaral sa pagdami, komposisyon at pagkakahati-hati ng populasyon ng tao.
  life expectancy
  literacy
  populasyon
  demograpiya
  30s
 • Q3
  Tumutukoy sa bilang ng mga naninirahan sa isang lugar na patuloy na nagbabago dahil sa paglaki o pagliit ng bilang ng kapanganakan o kamatayan, at dahil sa paglipat ng mga tao sa ibang lugar.
  populasyon
  dependent population
  growth rate
  gender
  30s
 • Q4
  Ito ang tawag sa pangkaraniwang bilang ng taon na inaasahang mabubuhay ang tao.
  life expectency
  gross domestic product
  population growth
  literacy
  30s
 • Q5
  Ano ang tawag sa kabuuang produksiyon ng isang bansa sa loob ng isang taon?
  per capita income
  economic rate
  gross national product
  gross domestic product
  30s

Teachers give this quiz to your class