placeholder image to represent content

ADYENDA/ MEMORANDUM

Quiz by Jessa Eve BALILA

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
22 questions
Show answers
 • Q1

  Ang memorandum ay isang kasulatang nagbibigay kabatiran tungkol sa gagawing pulong o paalala tungkol sa gagawing pulong o paalala tungkol sa isangmahalagang impormasyon, gawain, tungkulin, o utos.

  true
  false
  True or False
  20s
 • Q2

  Samemo nakasaad ang layunin o pakay ng gagawing miting.

  false
  true
  True or False
  20s
 • Q3

  Ayonkay Bargo (2014) may apat na uri ng memorandum ayon sa layunin.

  false
  true
  True or False
  20s
 • Q4

  Makikita sa letterhead ang logo at pangalan ngkompanya, institusyon, o organisasyon gayundin ang lugar kung saan matatagpuanito at maging ang bilang ng numero ng telepono.

  true
  false
  True or False
  20s
 • Q5

  Ang detalyadong memo ay kailangang nagtataglay ng sumusunod; sitwasyon, problema at solusyon lamang.

  false
  true
  True or False
  20s
 • Q6

  Ang memorandum ay di kailangang maging pormal. Kailangan lang na mabilis siyang maintindihan, at diresto siya sa punto.

  true
  false
  True or False
  20s
 • Q7

  Kapag nagsusulat ng isang memo na pormal, sapat na upang magamit ang “Para Kay:James”. Kapag ang memo ay impormal, kinakailangang isulat ang buong pangalan ngtao o departamento na kinabibilangan nito.

  false
  true
  True or False
  20s
 • Q8

  Ipakita ang logo at pangalan ng kompanya, institusyon, o organisasyon sa letterhead.Ilagay din ang bilang ng numero ng telepono at ang lugar kung saan ito matatagpuan.

  true
  false
  True or False
  20s
 • Q9

  Iwasan gumamit ng numero gaya ng 11/25/15 kapag sumusulat ng petsa. Isulat lamang ang buong pangalan ng buwan o ang pinaikling salita nito tulad ng Nobyembre o Nob. kasama na rin ang araw at taon.

  true
  false
  True or False
  20s
 • Q10

  Tuladng seksyon na "Para / sa", kapag pormal na nagsusulat ng isang memo,sapat na upang magamit ang unang pangalan ng may-akda. Gayundin, kapag sumusulat muli nang impormal, dapat gamitin ang buong pangalan ng tao o ngdepartamento ng pagpapadala.

  false
  true
  True or False
  20s
 • Q11

  Ang adyenda ay nakakatulong upang manatiling nakapokus ang tagapagsalita sa mga paksang tatalakayin sa pagpupulong.

  true
  false
  True or False
  15s
 • Q12

  Maaaring hindi itala ang lahat ng paksa at isyung napagdesisyunan ng mga dumalo.

  false
  true
  True or False
  15s
 • Q13

  Kinakailangan sa pagpupulong ng isang organisasyon ang pormal na adyenda.

  true
  false
  True or False
  15s
 • Q14

  Kinakailangan sa pagpupulong ng isang korporasyon ang pormal na adyenda.

  true
  false
  True or False
  15s
 • Q15

  Ayonkay Sudaprasert (2014), ang adyenda ang nagtatakda ng mga paksang tatalakayin sa pulong.

  true
  false
  True or False
  15s

Teachers give this quiz to your class