placeholder image to represent content

AGHAM 2ND QUARTER SUMMATIVE TEST

Quiz by Juliet Aclan

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Nagulat si Mina nang malaman niya na may pusa sa loob ng nakakandadong kabinet. Paano niya ito nalaman?

  Naamoy niya ito. 

  Nahawakan niya ito.

  Nakita niya ito.

  Narinig niya ito.

  60s
 • Q2

  “Wow! Sadyang kay gaganda ng mga bulaklak sa hardin”, sambit ni Grace sa kanyang sarili. Paano niya ito nalaman?

  Nahawakan niya ang mga bulaklak.

  Nakita niya ang mga bulaklak.

  Naramdaman niya ang mga bulaklak.

  Naamoy niya ang mga bulaklak.

  60s
 • Q3

  Alin sa sumusunod na mga pangungusap ang nagpapakita ng tamang pag-iingat sa ating mga mata?

  Huwag tumingin ng direkta sa araw.

  Magsuot ng salaming may kulay sa labas kapag matindi ang sikat ng araw.

  Magbasa habang umaandar ang sasakyan.

  Manood ng malapit sa telebisyon o monitor.

  60s
 • Q4

  Napansin ni Marissa na nagdurugo ang ilong ng kaniyang kamag-aral ngunit wala ang kanilang guro. Ano sa palagay mo ang dapat niyang gawin?

  Bigyan ng paunang lunas bago niya dalhin sa klinika.

  Pahigain para umagos ang dugo.

  Tumakbo sa labas at magsisigaw

  Tawagin ang janitor at clerk ng paaralan.

  60s
 • Q5

  Alin sa mga sumusunod ang may kakayahang manirahan sa lupa at tubig?

  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  60s
 • Q6

  Alin ang TAMA tungkol sa iba’t ibang uri ng hayop sa kapaligiran?

  Sila ay naninirahan sa iisang lugar lamang.

  Ilan sa kanila ay naninirahan sa tubig, hangin, at lupa.

  Walang kakayahang lumipat sa lugar na kinaroroonan.

  Wala silang kakayahang magparami ng lahi.

  60s
 • Q7

  Ano ang ginagamit ng palaka sa pagkuha ng pagkain?

  Tuka

  Dila

  Kuko

  Ngipin

  60s
 • Q8

  Alin sa mga sumusunod na halimbawa ng hayop ang nakalilipad ng mataas.

  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  60s
 • Q9

  Alin sa bahagi ng  isda ang ginagamit sa paglangoy?

  Paa

  Pakpak

  Balahibo

  Palikpik

  60s
 • Q10

  Alin sa mga hayop ang may naiibang pantakip sa katawan?

  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  60s
 • Q11

  Paano ang wastong paghuli ng mga isda sa dagat?

  gumamit ng cyanide

  gumamit ng pana

  gumamit ng lambat

  gumamit ng dinamita

  60s
 • Q12

  Ikaw ay may alagang aso. Isang araw, napansin mo ito na matamlay at may sakit. Ano ang dapat mong gawin?

  bigyan ng laruan

  bigyan ng tubig

  bigyan ng pagkain

  dalhin sa beterinaryo

  60s
 • Q13

  Saang bahagi ng halaman nagaganap ang  proseso ng photosynthesis?

  bunga

  dahon

  tangkay

  ugat

  60s
 • Q14

  Ang halaman ay isang halimbawa ng bagay na may buhay. Alin ang ibinibigay nito sa tao upang mabuhay?

  Petrolyo, buhangin, lupa

  Pagkain, hangin o Oxygen, gamot

  Mantika, bitamina, mineral

  Tinik, kaliskis, galamay

  60s
 • Q15

  Ilan sa mga Nanay natin ay mahilig mag alaga ng halaman sa kanilang hardin. Ano sa palagay mo ang dahilan?

  Nagsisilbi itong panlaban sa kaaway.

  Naaaliw sila sa tuwing ito ay pinagmamasdan.

  Nagiging hadlang ito sa kanilang gawain.

  Nagbibigay ng sakit sa ulo nila.

  60s

Teachers give this quiz to your class