placeholder image to represent content

AGHAM Q2 M1 TAYAHIN 1

Quiz by REBECCA AZUCENA

Grade 3
Science
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 1 skill from
Grade 3
Science
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

S3LT-IIa-b-1

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Nakita ni Hannah na iba ang kulay ng mata ng dayuhang kaniyang nakita. Anong bahagi ang nagbibigay kulay sa mata?

  cornea

  pupil

  multiple://iris

  optic nerve

  60s
  S3LT-IIa-b-1
 • Q2

  Gustong malaman ni Nerie ang lasa ng adobong niluluto ni nanay. Anong pandama ang paiiralin?

  multiple://dila

  cornea

  pupil

  optic nerve

  60s
  S3LT-IIa-b-1
 • Q3

  Nahulaan ni Jessa na liha ang laman ng kahon, dahil ito ay magaspang. Anong sense organ ang kanyang ginamit?

  ilong

  multiple://balat

  mata

  tainga

  60s
  S3LT-IIa-b-1
 • Q4

  Nagulat si Mina nang malaman niya na may pusa sa loob ng nakakandadong kabinet. Paano niya nalaman ito

  multiple://narinig niya

  naamoy niya

  nakita niya

  nahawakan niya

  60s
  S3LT-IIa-b-1
 • Q5

  “Wow! Sadyang makukulay at kay gaganda ng mga bulaklak sa hardin”, sambit ni Grace sa kanyang sarili. Paano niya ito nalaman?

  nahawakan niya

  naamoy niya

  multiple://nakita niya 

  narinig niya

  60s
  S3LT-IIa-b-1
 • Q6

  Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng tamang pag-iingat sa ating mga mata?

  magbabasa na nakasakay sa loob tumatakbong sasakyan

  titigan ang araw

  multiple://pagsuot ng makulay at makapal na salamin kapag lalabas na matindi ang sikat ng araw 

  manood sa cellphone o telebisyon ng 5 oras

  60s
  S3LT-IIa-b-1
 • Q7

  Mahilig magpatugtog nang malakas si Alvin. Anong bahagi ng tainga ang higit na maapektuhan kapag nagpatuloy siya sa kanyang ginagawa?

  outer ear

  multiple://ear drum

  ear canal

  cochlea

  60s
  S3LT-IIa-b-1
 • Q8

  Napansin ni Vilma na nagdurugo ang ilong ng kanyang kamag-aral ngunit wala ang kanilang guro. Ano sa palagay mo ang dapat niyang gawin?

  Tumawag agad ng ambulansya.

  multiple://Bigyan ng paunang lunas at dalhin sa klinika.

  Tumakbo at humingi ng tulong.

  Sumigaw at tawagin ang guro.

  60s
  S3LT-IIa-b-1
 • Q9

  Magbabakasyon ang mag-anak ni Patrick sa Baguio. Alin sa mga kasuotan ang dapat niyang ihanda?

  Swimsuit

  Sando

  Manipis na t-shirt

  multiple://Jacket

  60s
  S3LT-IIa-b-1
 • Q10

  Nawala ang panlasa ni Mary matapos niyang higupin ang mainit na sabaw. Anong bahagi ng dila ang naapektuhan kung bakit nawalan siya ng panlasa?

  muscle

  multiple://taste buds

  tonsils

  gitnang bahagi ng dila

  60s
  S3LT-IIa-b-1

Teachers give this quiz to your class