Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
9 questions
Show answers
 • Q1
  Ang krudo at langis ay mga halimbawa ng _______________ .
  Yamang Hindi Napapalitan
  Yamang napapalitan
  Recyclable
  Yamang Muling Nagagamit
  30s
 • Q2
  Ang mga sumusunod ay mga metalikong mineral maliban sa isa. Alin ito?
  Asin
  Pilak
  Nikel
  Ginto
  30s
 • Q3
  Napakahalagang salik sa pag-unlad ng isang bansa dahil sa kanila nakasalalay ang wastong paggamit ng likas-yaman tungo sa pangkalahatang kaunlaran.
  Yamang Tao
  Yamang Pisikal
  Yamang Mineral
  Yamang Gubat
  30s
 • Q4
  Ito ay mga bagay na likha ng tao, tulad ng istruktura, kasangkapan o kagamitan.
  Machine
  Yamang Napapalitan
  Yamang Pisikal
  Kapital
  30s
 • Q5
  Yamang gubat na tinaguriang "Puno ng Buhay"
  Molave
  Narra
  Puno ng niyog
  Dipterocarp
  30s
 • Q6
  Tumutukoy sa mga bagay na recyclable
  Yamang Napapalitan
  Yamang Pisikal
  Yamang Hindi Napapalitan
  Yamang Muling Nagagamit
  30s
 • Q7
  Uri ng lakas-paggawakung saan mental na kakayahan ang ginagamit kaysa pisikal na lakas ng isang tao katulad ng doctor, abogado at guro.
  Blue Collar Job
  Yamang Tao
  White Collar Job
  Yamang Pisikal
  30s
 • Q8
  Mga bagay na nagmumula sa kalikasan tulad ng lupa, kabundukan, kagubatan, karagatan, mga ilog at lawa at mga depositong mineral.
  Yamang Gubat
  Likas Yaman
  Yamang Mineral
  Yamang Napapalitan
  30s
 • Q9
  Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng suliraning pangkagubatan?
  Clean and green program
  Deforestation
  Reforestation
  Tree Planting
  30s

Teachers give this quiz to your class