placeholder image to represent content

Allmän kyrkohistoria

Quiz by Sixten Granroth

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
56 questions
Show answers
 • Q1
  den grekisk-orientaliska kultur som rådde på de områden som Alexander den store erövrat fr.o.m. 300-talet f Kr
  nyplatonismen
  hellenismen
  gnosticismen
  inkvisitionen
  20s
 • Q2
  den kyrkliga högtid som firas till minne av Jesu död
  pingt
  trettondag
  påsk
  långfredag
  20s
 • Q3
  den kyrkliga högtid som firas till minne av den heliga Andes utgjutande över lärjungarna; "kyrkans födelsedag"
  trettondag
  pingst
  midsommar
  påsk
  20s
 • Q4
  "vittne"; en person som dör för sin religiösa övertygelses skull
  martyr
  novis
  abbot
  eremit
  20s
 • Q5
  hedningarnas apostel (missionerade bland icke-judar)
  Petrus
  Johannes
  Andreas
  Paulus
  20s
 • Q6
  förskingring, främst det judiska folkets
  diaspora
  inkvisition
  basilika
  ikonostas
  20s
 • Q7
  församlingsledare i urkyrkan
  biskop
  abbot
  diakon
  abbedissa
  20s
 • Q8
  den äldsta kristna trosbekännelsen
  ”Allt vad den heliga katolska Kyrkan tror, lär och förkunnar vara uppenbarat av Gud, det tror och bekänner jag”
  Jag gillar och antager orubbligt de apostoliska och kyrkliga traditionerna och samma Kyrkas övriga stadgar och författningar.
  Jag tror på en Gud, den allsmäktige Fadern, himmelens och jordens, alla synliga och osynliga tings skapare.
  "Jesus är Herre"
  30s
 • Q9
  den romerska freden, varade ca 27 f.Kr-180 e.Kr
  teokrati
  eukaristi
  ikonostas
  Pax Romana
  20s
 • Q10
  blandning av religioner
  eukaristi
  synkretism
  ikonostas
  teokrati
  20s
 • Q11
  intellektuellt/filosofiskt försvar av den kristna tron
  läsförhör
  teokrati
  kyrkotukt
  apologetik
  20s
 • Q12
  Konstantin den store gjorde år 313 kristendom till en tillåten religion i romarriket
  Världsreligionernas parlament
  ediktet i Milano
  westfaliska freden
  Gemensam deklaration om rättfärdiggörelseläran
  20s
 • Q13
  en av de mest betydande kyrkofäderna (300-400-talet), skrev bl.a. om arvsynden, nådens betydelse
  Olaus Petri
  Jean Calvin
  Augustinus
  Ulrich Zwingli
  20s
 • Q14
  biskop i någon av de större städerna (Jerusalem, Antiokia, Alexandria, Karthago, Rom)
  patriark
  abbot
  novis
  diakon
  20s
 • Q15
  församlingstjänare som hjälpte till med praktiska uppgifter i församlingen
  biskop
  patriark
  diakon
  presbyter
  20s

Teachers give this quiz to your class