Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Ang Sistemang English ay ginagamit ng Matatanda sa panunukat noon.

  true
  false
  True or False
  30s
  EPP4IA-0a-1
 • Q2

  Ang sukat na 24 pulgada ay katumbas na 5 piye.

  false
  true
  True or False
  30s
  EPP4IA-0a-1
 • Q3

  Ang 50 sentimetro ay may katumbas na sukat na 5 desimetro.

  true
  false
  True or False
  30s
  EPP4IA-0a-1
 • Q4

  Ang 2000 metro ay katumabas ng 5 kilometro.

  false
  true
  True or False
  30s
  EPP4IA-0a-1
 • Q5

  Ang 9 piye ay katumbas ang 9 yarda.

  false
  true
  True or False
  30s
  EPP4IA-0a-1
 • Q6

  Tape Measure gamit na panukat ng mananahi sa paggawa ng damit.

  true
  false
  True or False
  30s
  EPP4IA-0a-1
 • Q7

  Protraktor ang ginagamit sa pagsusukat sa paggawa ng linya sa drowing at iba pang maliliit na gawain na nangangailangan ng sukat.

  false
  true
  True or False
  30s
  EPP4IA-0a-1
 • Q8

  Iskwalang Asero ay yari sa kahoy na ang haba ay umaabot ng anim na piye at panukat ng mahahabang bagay.

  false
  true
  True or False
  30s
  EPP4IA-0a-1
 • Q9

  Ruler ang gingamit sa pagsusukat sa malalaki at malalapad na gilid ng isang bagay.

  false
  true
  True or False
  30s
  EPP4IA-0a-1
 • Q10

  Ang meter Stick ay ginagamit ng mananahi sa pagsusukat para sa paggawa ng pattern at kapag nagpuputol ng tela.

  true
  false
  True or False
  30s
  EPP4IA-0a-1

Teachers give this quiz to your class