placeholder image to represent content

Ang Paggawa Bilang Paglilingkod at Pagtataguyod ng Dignidad ng Tao

Quiz by Mary Joyce Cabatcha

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
5 questions
Show answers
 • Q1

  Ang mga sumusunod ay nagpapakita ng mga katangian ng epektibong paggawa. Maliban sa

  Pagpapalabas ng pagiging malikhain.

  Pagbabatay sa ideya ng nakararami.

  Pagkilos ayon sa pagkukusa.

  30s
 • Q2

  Bakit mahalaga ang paggawa ng tao? 

  Dahil napatutunayan nito na ang tao ay para sa paggawa.

  Dahil naipapalabas nito ang pagiging bahagi ng tao sa komunidad

  Dahil nagkakaroon ng libangan ang isang tao. 

  30s
 • Q3

  Paano napapaunlad ng isang tao ang kaniyang sarili sa paggawa?

  Napapaunlad nito dahil ang pangunahing layunin nito ay magkaroon ng salapi. 

  Napapaunlad nito dahil nakakamit nito ang kaganapan bilang tao.

  Napapaunlad nito dahil nabibigyang oras ng isang tao ang kaniyang sarili.

  30s
 • Q4

  Alin sa mga sumusunod ang tinutukoy na subheto na paggawa? 

  Mga teknolohiya upang makagawa ng gamot.

  Mga doktor na nagsasagawa ng operasyon.

  Mga makinarya sa isang pabrika. 

  30s
 • Q5

  Sino sa mga sumusunod ang nagpapakita ng makabuluhang paggawa?

  Si Alyssa na nag-eexport ng mga produkto gawa mula sa ibang bansa upang ibenta sa kanilang lugar. 

  Si Irene na nag-aani ng palay dahil inutusan ng kaniyang ina.

  Si Denden na isang retiradong guro ngunit patuloy na nagtuturo sa mga kapitbahay ng libre. 

  30s

Teachers give this quiz to your class