placeholder image to represent content

ap 1

Quiz by Raynanette Templa

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
60 questions
Show answers
 • Q1
  Sino ang lumikha ng tugtuging Marcha Nacional Filipina na pinatutugtog habang itinaas ang bandila ng Pilipinas noong ideneklara ang kalayaan ng bansa?
  Jose Felipe
  Julian Palma
  Julian Felipe
  Jose Palma
  60s
 • Q2
  Sinong Heneral na Amerikano ang nag-utos na patayin ang mga taga-Samar kabilang na ang mga batang lalaki na mag gulang na 10 pataas?
  Heneral Bob Smith
  Heneral Jacob Smith
  Heneral Douglas McArthur
  60s
 • Q3
  Sino ang naglapat ng titik ng pambasang awit ng Pilipinas?
  Julian Felipe
  Juan Palma
  Jose Palma
  60s
 • Q4
  Ano ang tawag sa pahayagang itinatag ni Rafael Palma noong 1901 na bumabatikos sa mga katiwaliang ginawa ng mga Amerikano noon?
  Partido Nacionalista
  Muling Pagsilang
  La Solidaridad
  60s
 • Q5
  Sino ang pinakahuling rebolusyonarong sumuko sa mga Amerikano?
  Macario Sakay
  Gregorio del Pilar
  Emilio Aguinaldo
  60s
 • Q6
  Ilang araw lamang nagtagal ang Pamahalaang Diktatoryal na itinatag ni Aguinaldo?
  3 araw
  2 araw
  5 araw
  60s
 • Q7
  Kailan ideneklara ang Kalayaan ng Bansang Pilipinas?
  Hunyo 14, 1898
  Hulyo 12, 1898
  Hunyo 12, 1898
  60s
 • Q8
  Siya ay kinilala bilang "Utak ng Himagsikan".
  Emilio Aguinaldo
  Andres Bonifacio
  Apolinario Mabini
  60s
 • Q9
  Ano ang ipinangako ng mga Amerikano kay Macario Sakay upang siya ay sumuko?
  amnestiya
  babayaran siya ng malaking halaga
  kalayaan
  bahay at lupa
  60s
 • Q10
  Anong uri ng Pamahalaan ang itinatag ni Aguinaldo bilang kapalit sa Pamahalaang Diktatoryal?
  Pamahalaang Rebolusyonaryo
  Pamahalaang Malaya
  Pamahalaang Pandigma
  60s
 • Q11
  Sino ang napiling maging Kataas-taasang Obispo sa bagong simbahan na tinatawag na Iglesia Filipina Independiente?
  Padre Gregorio Aglipay
  Padre Jose Burgos
  Padre Mariano Gomez
  60s
 • Q12
  Sino ang nagtatag sa pahayagang "Muling Pagsilang" na bumabatikos sa mga katiwaliang ginawa ng mga Amerikano noon?
  Rafael Palma
  Jose Palma
  Pascaul Poblete
  60s
 • Q13
  Sino ang namuno sa Partido Nacionalista na itinatag ng mga Pilipino upang maibalik ang kalayaan ng Pilipinas?
  Apolinario Mabini
  Pascual Poblete
  Macario Sakay
  60s
 • Q14
  Magkano ang ibinayad ng mga Amerikano sa mga Espanyol bilang kapalit sa karapatan nitong sakupin ang Pilipinas?
  $ 200, 000, 000
  $ 20, 000
  $ 20, 000, 000
  60s
 • Q15
  Sino ang tagapayo ng Pamahalaang Rebolusyonaryo?
  Emilio Aguinaldo
  Apolinario Mabini
  Emilio Jacinto
  60s

Teachers give this quiz to your class