placeholder image to represent content

AP 10 SUMMATIVE ASSESSMENT (2NDQ)

Quiz by Mariam Mabituin

Grade 10
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Pagkakaisa ng mga bansa sa pamamagitan ng pagbuo ng mga pandaigdigan at panrelihiyong organisasyon.

  POSITIBO

  NEGATIBO

  30s
 • Q2

  Pagdami ng mga taong walang trabaho dahil sa nalulugi ang maliliit na negosyo.

  POSITIBO

  NEGATIBO

  30s
 • Q3

  Pagbilis ng pagbibigay tugon at tulong

  POSITIBO

  NEGATIBO

  30s
 • Q4

  Ito ay tumutukoy sa pangmalawakang integrasyon o pagsasanib ng iba’t ibang prosesong pandaigdig.

  MIGRASYON

  GLOBALISASYON

  TRANSISYON

  URBANISASYON

  30s
 • Q5

  Ang kontraktwalisasyon ay isang suliranin sa paggawa

  TAMA 

  MALI

  30s
 • Q6

  Ang mga sumusunod ay maituturing na aspekto ng globalisasyon maliban sa isa. Alin ang hindi kabilang dito?

  SOSYO-KULTURAL

  TEKNOLOHIKAL

  EKONOMIKAL

  ISPIRITWAL

  30s
 • Q7

  Aling aspekto ng globalisasyon ang nakatuon sa layuning magkaroon ng isang pandaigdigang pamilihan na tutugon sa lahat ng mga pangangailangan at kagustuhan ng tao?

  ISPIRITWAL

  EKONOMIKAL

  SOSYO-KULTURAL

  TEKNOLOHIKAL

  30s
 • Q8

  Paano mo isasabuhay ang mga hakbang upang mapaghandaan ang mga banta ng migrasyon at mahubog ang pagkatao?

  Patatatagin ang pagmamahalan, pagtitiwala at paggalang sa aming pamilya.

  Gagampanan ang mga tungkulin bilang anak kahit walang presensya ng mga magulang.

  Lahat ng nabanggit

  Sisikapin na maging bukas ang komunikasyon.

  30s
 • Q9

  Kung ikaw ay isang anak ng isang OFW, ano ang pangunahing dapat mong gawin upang mapahalagahan mo ang kanilang pagtratrabaho?

  Patuloy na humingi ng pera

  Makipagbarkada

  Sikaping makapagtapos ng pag-aaral.

  Sikaping gumawa sa gawaing bahay.

  30s
 • Q10

  Si Angelo ay nagpasya na magtungo sa Maynila upang tuparin ang kaniyang pangarap na kumuha ng kursong edukasyon sa Philippine Normal University.

  Panghihikayat ng kapamilya

  Pag-aaral

  Hanapbuhay

  Ligtas na Tirahan

  30s
 • Q11

  Nagdesisyon si Angelica na pumunta sa Malaysia upang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kaniyang pamilya.

  Ligtas na Tirahan

  Pag-aaral

  Panghihikayat ng kapamilya

  Hanapbuhay

  30s
 • Q12

  Napilitang lumikas ang pamilya ni Grace dahil sa banta ng terorismo sa kanilang lugar.

  Panghihikayat ng Pamilya

  Pag-aaral

  Ligtas na Tirahan

  Hanapbuhay

  30s
 • Q13

  Napagpasyahan ni Alvin na manatili pansamantala sa bahay ng kaniyang lola sa Singapore dahil sa lumulubhang karamdaman nito

  Panghihikayat ng pamilya

  Pag-aaral

  Ligtas na tirahan

  Hanapbuhay

  30s
 • Q14

  Sina Mario at Maria ay nakatakdang pumunta sa South Korea upang makakuha ng mga panibagong teknikal na kaalaman ukol sa paggamit ng mga kompyuter

  Panghihikayat ng pamilya

  Pag-aaral

  Ligtas na Tirahan

  Hanapbuhay

  30s
 • Q15

  Mahalaga ang pagpapatupad ng tamang pasahod.

  TAMA

  MALI

  30s

Teachers give this quiz to your class