Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
30 questions
Show answers
 • Q1

  Piliin ang titik ng tamang sagot

  Ito ay mula sa salitang Griyego na geo na nangangahulugang daigdig at graphia na ang ibig sabihin ay paglalarawan ng daigdig 

   Heograpiya             

   Heograpiyang pisikal          

  Heograpiyang pantao

  Kasaysayan                      

  30s
  AP8HSK-Id-4
 • Q2

  Ito ay tumutukoy sa pag-aaral ng wika relihiyon, lahi at pangkat-etniko sa ibat ibang panig ng daigdig

  Heograpiyang pisikal        

   Heograpiya                  

   Kasaysayan

   Heograpiyang pantao     

  30s
  AP8HSK-Id-4
 • Q3

  Ito ay naglalayong mapadali at gawing simple ang pag-aaral ng heograpiya bilang isang disiplina ng agham panlipunan.

  Tema ng klima

      

  Tema ng heograpiyang pantao

      

  Tema ng katangian ng daigdig

     

  Tema ng heograpiya

  30s
  AP8HSK-Id-4
 • Q4

  Ito ang sumasalamin sa kultura ng isang bansa dahil ito ang nagiging batayan sa paghubog at pagkakakilanlan ng bawat pangkat ng tao.               

   Pangkat –etniko

  Wika              

  Relihiyon                            

  Lahi                                       

  30s
  AP8HSK-Id-4
 • Q5

  Ito ay isang kalipunan ng mga sistemang paniniwala, kultural at pananaw sa daigdig na nag-uugnay sa sangkatauhan sa espiritwal at moral na aspeto.

  Lahi                                      

   Wika                                 

  Relihiyon

  Pangkat-etniko          

  30s
  AP8HSK-Id-4
 • Q6

  Siya ang sumulat ng Origin of the Species na nagsasaad na ang tao at iba pang species ng organismo sa daigdig ay bunga ng mabagal at mahabang proseso ng eboluston

  Cherles Darwin

  Charlie Darwin

   Charls Darwin

  Charles Darwin

  30s
  AP8HSK-Id-4
 • Q7

  Ano ang mahalagang papel na ginampanan ng wika sa tao?

  Ito ay susi ng pagkakaintindihan

     

  Yayaman ang tao pag may maraming alam na wika

  Dapat pag-aralan ng lahat ng tao ang lahat ng wika

      

  Sisikat ang tao kung marami ang wika

      

  30s
  AP8HSK-Id-4
 • Q8

  Ano ang pinakamahalagang tuklas sa Panahon ng Paleotiko?

  Metal 

  Agrikultura               

  Irigasyon           

  Apoy                                 

  30s
  AP8HSK-If-6
 • Q9

  Sa anong panahon na diskubre ang pagtatanim o agrikultura?

  Neolitiko                        

  Mesolitiko                       

  Paleolitiko

  Ice Age                             

  30s
  AP8HSK-If-6
 • Q10

  Aling panahon ang higit na nakatulong sa pag-unlad ng kabihasnan?

   Mesolitiko                       

  Paleolitiko

  Metal                                           

  Neolitiko                   

  30s
  AP8HSK-If-6
 • Q11

  Ang panahon ng Metal ay nahahati sa tatlong kapanahunan. Alin ang wastong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari?

  Panahon ng bakal, bronse at tanso     

   Panahon ng bronse, bakal, at tanso      

  Panahon ng tanso, bronse at bakal     

   Panahon ng bronse, tanso at bakal      

  30s
  AP8HSK-If-6
 • Q12

  Ano ang gamit ng cuneiform na unang naimbento ng mga sinaunang tao sa Mesopotamia

  Natutunan ng mga sinaunang tao sa Mesopotamia ang pagsunod sa batas

  Umunlad ang sistema ng kanilang kalakalan sa mga karatig pook

  Ito ang nagsilbing paraan ng mga sinaunang tao sa kanilang pagsusulat

   Natutunan rito ang paggawa ng kauna-unahang mapa sa buong daigdig

  30s
  AP8HSK-Ig-6
 • Q13

  Ang tanyag na TajMahal ay naging pamana ng alin sa mga nabanggit na kabihasnan?

  Tsino

  Mesopotamia      

  Indus       

  Egypt      

  30s
  AP8HSK-Ig-6
 • Q14

  Alin sa sumusunod na estruktura ang naitayo sa panahon ng dinastiyang Qin o Ch’in?

  Piramid     

   Hanging Garden of Babylon

  Great Wall of China     

  Ziggurat    

  30s
  AP8HSK-Ig-6
 • Q15

  Ano ang kahalagahan ng panitikang Ramayana

  Pinag-uusapan ang buhay ni Prinsipe Rama 

  Ipinadama ang pagmamahal ni Prinsipe Rama sa Prinsesa

  Nagpahiwatig ng katapangan si Prinsipe Rama laban kay Ravana

   May kapangyarihang taglay si Ravana kay Prinsipe Rama

  30s
  AP8DKT-IIc-3

Teachers give this quiz to your class