placeholder image to represent content

AP 4-Q 3-Mga Gampanin ng Pamahalaan sa Pagtugon sa Pangangailangan ng Mamamayan

Quiz by Helen I.Sobremonte

Grade 4
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 1 skill from
Grade 4
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

AP4PAB- IIIa-1

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
5 questions
Show answers
 • Q1

  Ano ang layunin ng pamahalaan para sa kaniyang nasasakupan?

  Upang magkaroon ng tahimik at matiwasay na bansa.

  Lahat ng nabanggit.

  Upang magkaroon ng sapat na kabuhayan.

  Para sa ikabubuti at ika-uunlad ng bawat isa.

  30s
  AP4PAB- IIIa-1
 • Q2

  Sino-sino ang nagtutulungan upang lubos na matugunan ang mga pangangailangan ng mamamayan?

  Mga pamilihan at tindahan

  Mga pamilihan

  Mga ospital

  Mga ahensiya ng pamahalaan

  30s
  AP4PAB- IIIa-1
 • Q3

  Aling tungkulin ng pamahalaan ang nagkakaloob ng trabaho sa mamamayan at ng mga pagkakataong mapanatili ang takbo ng negosyo sa bansa?

  Kaunlarang pang-ekonomiya

  Kabutihang pampamilya

  Katarungang panlipunan

  Seguridad

  30s
  AP4PAB- IIIa-1
 • Q4

  Anong uri ng tungkulin ng pamahalaan, ang pagpapatayo ng maraming pampublikong pagamutan at paaralan?

  Kagalingang panlipunan

  Katarungang panlipunan

  Kaayusang pangkapayapaan

  Seguridad

  30s
  AP4PAB- IIIa-1
 • Q5

  Aling tungkulin ng pamahalaan ang sumusuri sa kalagayan ng pagtaas ng dolyar upang hindi ito gaanong makaapekto sa ating kabuhayan?

  Kagalingang panlipunan

  Kabutihang pangkalusugan

  Kaunlarang pang-ekonomiya

  Katarungang panlipunan

  30s
  AP4PAB- IIIa-1

Teachers give this quiz to your class