placeholder image to represent content

A.P 6 Short Quiz 09/16/22

Quiz by TEACHER ED

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
9 questions
Show answers
 • Q1

  Basahin ang bawat katanungan at isulat ang inyong mga sagot. 

  1. 

  1. Pumalit kay Gobernador-Heneral De La Torre sa pamumuno sa Pilipinas. 

  Users enter free text
  Type an Answer
  300s
 • Q2

  2. Nagtaguyod ng kilusang sekularisasyon ng mga pari at naging tagapagtanggol ng mga paring sekular. 

  Users enter free text
  Type an Answer
  300s
 • Q3

  3. Sinong gobernador-heneral ang naging liberal ang pamumuno sa bansang Pilipinas? 

  Users enter free text
  Type an Answer
  300s
 • Q4

  4.  Tawag sa antas ng uri sa lipunan na umusbong dahil sa pagbubukas ng Pilipinas sa Kalakalang pandaigdig. 

  Users enter free text
  Type an Answer
  300s
 • Q5

  5. Pinamunuan niya ang pag-aaklas na naganap sa Cavite.

  Users enter free text
  Type an Answer
  300s
 • Q6

  6. Saang lugar hinatulan ng parusang kamatayan ang tatlong paring martir.

  Users enter free text
  Type an Answer
  300s
 • Q7

  7.  Binitay sa Bagumbayan ang tatlong paring martir sa pamamagitan ng aog gamit?

  Users enter free text
  Type an Answer
  300s
 • Q8

  8. Humlili kay Padre Pedro Pelaez bilang pinuno ng kilusang sekularisasyon ng siya ay mamatay.

  Users enter free text
  Type an Answer
  300s
 • Q9

  9-10 Ibigay ang pangalan ng tatlong paring martir. ( Subject for rechecking)

  Users enter free text
  Type an Answer
  300s

Teachers give this quiz to your class