Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1

  Basahin at unawaing mabuti ang  katanungan. Piliin/i-click ang titik ng tamang sagot

  Ito ang rehiyon sa Asya na mayroong Sentral Kontinental na klima.

  Hilagang Asya

  Kanlurang Asya

  Silangang Asya

  Timog Silangang Asya

  120s
  AP7KIS-IVh-1.21
 • Q2

  Basahin at unawaing mabuti ang  katanungan. Piliin/i-click ang titik ng tamang sagot

  Ito ang rehiyon sa Asya na hindi palagian ang klima. Maaaring magkaroon ng labis o di kaya’y katamtamang init o lamig ang lugar na ito

  Timog Asya

  Silangang Asya

  Hilagang Asya

  Kanlurang Asya

  120s
  AP7HAS-Ia-1
 • Q3

  Basahin at unawaing mabuti ang  katanungan. Piliin/i-clickang titik ng tamang sagot

  Ito ang rehiyon sa Asya kung saan iba-iba ang klima sa loob ng isang taon. Mahalumigmig kung Hunyo hanggang Setyembre, taglamig kung buwan ng Disyembre hanggang Pebrero, at kung Marso hanggang Mayo naman ay tag-init at tagtuyot

  Silangang Asya

  Timog Asya

  Timog Silangang Asya

  Kanlurang Asya

  120s
  AP7HAS-Ia-1
 • Q4

  Basahin at unawaing mabuti ang  katanungan. Piliin/i-click ang titik ng tamang sagot

  Ito ang rehiyon sa Asya na mayroong na uri ng klimang Monsoon Climate

  Silangang Asya

  Kanlurang Asya

  Timog Silangang Asya

  Timog Asya

  120s
  AP7HAS-Ia-1
 • Q5

  Basahin at unawaing mabuti ang  katanungan. Piliin/i-click ang titik ng tamang sagot

  Ito ang rehiyon sa Asya kung saan halos lahat ng bansa dito ay may klimang tropical na nakararanas ng tag-init, taglamig, tag-araw at tag-ulan

  Timog Silangang Asya

  Kanlurang Asya

  Hilagang Asya

  Silangang  Asya

  120s
  AP7HAS-Ia-1
 • Q6

  Tama o Mali. I-click ang Tama kung totoo ang pahayag at Mali naman kung hindi.

  Ang steppe ay isang uri ng grassland kung saan malawak ang lupain na nagtataglay ng damuhang mayroon lamang ugat na mabababaw (shallow-rooted short grasses)

  Tama

  Mali

  120s
  AP7HAS-Ia-1
 • Q7

  Tama o Mali. I-click ang Tama kung totoo ang pahayag at Mali naman kung hindi.

  Ang prairie ay isang uri ng grassland kung saan ang lupain ay mayroong mga damuhang matataas na malalalim ang ugat (deeply-rooted tall grasses)

  Tama

  Mali

  120s
  AP7HAS-Ia-1
 • Q8

  Tama o Mali. I-click ang Tama kung totoo ang pahayag at Mali naman kung hindi.

  Ang savanna ay isang uri ng grassland na ang lupain ay pinagsamang mga damuhan at kagubatan

  Mali

  Tama

  120s
  AP7HAS-Ia-1
 • Q9

  Tama o Mali. I-click ang Tama kung totoo ang pahayag at Mali naman kung hindi.

  Ang mga kagubatang Tundra ay coniferous at kadalasang nasa pagitan ng katimugan ng mga taiga at hilaga ng mga grassland

  Tama

  Mali

  120s
  AP7HAS-Ia-1
 • Q10

  Tama o Mali. I-click ang Tama kung totoo ang pahayag at Mali naman kung hindi.

  Ang salitang Taiga ay hango sa wikang Finnish na tunturia at nangangahulugang “treeless plain.

  Mali

  Tama

  120s
  AP7HAS-Ia-1
 • Q11

  Basahin at unawaing mabuti ang  katanungan. I-type sa kahon ang  tamang sagot.

  Ito ay nauukol sa pag-aaral ng daigdig at sa mga taong naninirahan dito

  freetextm://geograpiya:heograpiya

  120s
  AP7HAS-Ia-1
 • Q12

  Basahin at unawaing mabuti ang  katanungan. I-type sa kahon ang  tamang sagot.

  Ang salitang heograpiya ay hango sa wikang Greek na geographia.  Ano ang kahulugan ng “geo”?

  freetextm://lupa

  120s
  AP7HAS-Ia-1
 • Q13

  Basahin at unawaing mabuti ang  katanungan. I-type sa kahon ang  tamang sagot.

  Ang salitang heograpiya ay hango sa wikang Greek na geographia.  Ano ang kahulugan ng “graphein”?

  freetextm://sumulat

  120s
  AP7HAS-Ia-1
 • Q14

  Basahin at unawaing mabuti ang  katanungan. I-type sa kahon ang  tamang sagot.

  Ang sukat ng kontinenteng ito ay sinasabing singlaki ng pinagsama-samang sukat ng lupain ng North America, South America, at Australia

  freetextm://Asya

  120s
  AP7HAS-Ia-1
 • Q15

  Basahinat unawaing mabuti ang  katanungan. I-type sa kahon ang  tamang sagot

  Ito ay isang bahagi ng klima kung saan ang hangin ay nagtataglay ng ulan na may matinding epekto sa lipunan at iba pang salik ng pamumuhay ng tao lalo’t higit yaong mga nasa silangan at Timog - Silangang Asya

  freetextm://monsoon

  120s
  AP7HAS-Ia-1

Teachers give this quiz to your class