Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
30 questions
Show answers
 • Q1

  Ang demand ay ang dami ng produkto o serbisyo na gusto at kayang bilhin ng mga mamimili sa iba’t-ibang presyo sa isang takdang panahon. Kung ikaw ay may baong ₱100 isang araw, alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang maaaring magpakita ng iyong demand?

  Ang pagnanais mong sumama sa iyong mga kaibigan sa Time Zone na nangangailangan ng badyet na ₱200.

  Ang pagnanais mong magpaload ng ₱350 para makapag-internet.

  Ang pagnanais mong kumain sa Mang Inasal na nagkakahalagang ₱120

  Ang pagnanais mong bumili ng Milktea na nagkakahalagang ₱85.

  30s
 • Q2

  May malaking epekto ang presyo sa dami ng produktong bibilhin ng mga mamimili. Maliban dito, alin pang salik ang higit na nakaaapekto sa demand ng mga tao?

  ekspektasyon

  okasyon

  kita

  kagustuhan 

  30s
 • Q3

  Kapansin-pansin na tumataas ang demand sa bigas kapag may napapabalitang paparating na bagyo. Ito ay bunga ng pagiging handa ng mga mamamayan sa maaaring pagbaha at maaaring pagtaas ng presyo nito sa mga susunod na araw. Sa ganitong sitwasyon, alis sa mga sumusunod na salik ang nakaaapekto sa demand ng mga mamamayan?

  Dami ng mamimili

  Okasyon

  Inaasahan ng mga mamimili sa presyo sa hinaharap

  Panlasa

  30s
 • Q4

  4. Payak lamang ang kagustuhan ng isang tao kapag maliit lang ang sahod niya. Kapag lumaki na ang sahod, inaasahang madaragdagan ang kanyang pangangailangan. Alin sa mga sumusunod ang nag-uugnay sa demand ng tao batay sa pangyayari?

  Nakatutulong sa pangangailangan ng tao

  Nakasalalay ito sa pagtaas ng kita

  Nakasalalay ito sa pagtaas ng kita

  Nakapagpapabago ito sa kita ng tao

  30s
 • Q5

  Kung masyadong mataas ang presyo ng isda dahil sa nagdaang bagyo, inaasahang _____________?

  may ekwilibriyo sa presyo

  walang pagbabago sa bentahan

  kakaunti ang bibili nito

  dadami ang bibili nito

  30s
 • Q6

    Nadaragdagan ang nagbebenta ng face mask sa palengke, kapansin-pansin ang mababang presyo nito na siyang nakapang-aakit sa mga mamimili para bumili nang maramihan. Ang sitwasyong ito ang nagpapaliwanag sa batas ng demand. Alin sa mga sumusunod ang isinasaad ng nasasabing batas?

  Kapag tumataas ang presyo, tumataas ang suplay; kapag bumababa ang presyo, bumababa din ang suplay

  Ang presyo ng isang bilihin ay mababa, mataas ang demand; kapag mababa ang presyo mababa ang

  Kapag ang presyo ng isang bilihin ay mataas, mababa ang demand; kapag mababa ang presyo, mataas ang demand

  Marami ang demand, mababa ang suplay; kapag mababa ang demand, mataas ang suplay

  45s
 • Q7

  Ang kurba ng suplay ay_______

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  45s
 • Q8

  Ayusin sa alphabetical order ang relasyon ng suplay at presyo

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  45s
 • Q9

  Mga salik na nakakaapekto sa demand at supply

  Users sort answers between categories
  Sorting
  60s
 • Q10

  10. Dami ng produkto at serbisyo na nais at handang ipagbili sa iba’t ibang presyo.

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  60s
 • Q11

  Ang batas ng supply ay nagsasaad na- kapag mataas ang presyo marami ang handang ipagbili ngunit kapag mababa ang presyo, kakaunti ang handang ipagbili habang ang ibang salik ay hindi nagbabago.

  true
  false
  True or False
  20s
 • Q12

  Ito ay tumutukoy sa artipisyal o pagmanipula ng presyo ng mga produkto na kung saan itinatago ang kalakal o produkto upang tumaas ang demand at tuluyang tataas ang presyo.

  surplus

  shortage

  kartel

  hoarding

  20s
 • Q13

  Pag ugnayin ang mga magaganap sa pamilihan kapag mas marami ang quantity supplied kaysa sa quantity demanded (S>D)at kapag mas marami ang quantity demanded kaysa sa quantity supplied (D>S)

  Users sort answers between categories
  Sorting
  45s
 • Q14

  Isang kaganapan sa pamilihan kung saan nagkakapareho ang dami ng gusto at kayang bilhin ng mga mamimili at dami ng gusto at kayang ipagbili ng mga prodyuser.

  market equilibrium

  equilibrium price

  equilibrium quantity

  equilibrium demand

  45s
 • Q15

  Kapag tumaas ang supply at hindi nagbago ang quantity demanded, ano ang mangyayari sa presyo?

  walang pagbabago  sa presyo

  bababa ang presyo

  tataas ang presyo

  may ekwilibriyong presyo

  45s

Teachers give this quiz to your class