Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1

  Angdemand ay ang dami ng produkto o serbisyo na gusto at kayang bilhin ng mgamamimili sa iba’t-ibang presyo sa isang takdang panahon. Kung ikaw ay may baong₱100 isang araw, alin sa mga sumusunod nasitwasyon ang maaaring magpakita ng iyong demand?

  Ang pagnanais mong bumili ng Milktea na nagkakahalagang ₱85.

  Ang pagnanais mong magpaload ng ₱350 paramakapag-internet.

   Ang pagnanais mong sumama sa iyong mga kaibigan saTime Zone na nangangailangan ng badyet na ₱200.

  Ang pagnanais mong kumain sa Mang Inasal nanagkakahalagang ₱120.

  30s
 • Q2

  Kapansin-pansin na tumataas ang demand sa bigas kapag may napapabalitang paparating na bagyo. Ito ay bunga ng pagiging handa ng mga mamamayan sa maaaring pagbaha at maaaring pagtaas ng presyo nito sa mga susunod na araw. Sa ganitong sitwasyon, alis sa mga sumusunod na salik ang nakaaapekto sa demand ng mga mamamayan?

  Dami ng mamimili

  Inaasahan ng mga mamimili sa presyo sa hinaharap

  Okasyon

  Panlasa

  30s
 • Q3

  Nagsimula si Althea bilang isang clerk sa isang pabrika. Subalit, dala ng kanyang kasipagan,na-promote siya bilang manager sa lamang ng isang taon. Alin sa mga sumusunodang mangyayari sa demand ni Althea para sa damit?

  Bababa, dahil marami ang magreregalo sa kanya nito.

  Bababa, dahil bibili siya ng kotse.

  Tataas, dahil kailangan niyangmagmukhang mas may pera kaysa sa mga tauhan niya.

  Tataas, dahil tataas na ang kanyang sweldo.

  30s
 • Q4

  Kamakailan ay nagkaroon ng pagtaas ng presyo sa bigas sa pamilihan. Nag-iisang tindahan sa loob ng isang subdibisyon na malayo sa palengke ang tindahan ni Mang Florendo. Isa sa pangunahing pangangailangan ng mga mamimili ang bigas kaya bibilhin pa rin ito kahit mataas ang halaga. Sa ganitong sitwasyon, ano ang maaaring gawin ni Mang Florendo gayong siya lamang ang may tinda ng bigas sa kanilang lugar?

  Itataas ang suplay para higit natumaas ang kanyang kita.

  Hindi babaguhin ang suplay parabumaba ang presyo.

  Itataasang suplay para mas kaunti ang makabibili.

  Ibababa ang suplay para mas maramiang makabibili.

  30s
 • Q5

  Sina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla ay kinuhang endorser ng Nescafe dahil sakanilang kasikatan. Alin sa mga sumusunod ang maaaring mangyari sa mgaproduktong kanilang inendorso?

  Tataas ang presyo upang mabawi ngnegosyante ang mataas na talent fee.

  Bababa ang presyo dahil magkakaroonng kompetisyon sa ibang artista na nag-eendorso ng produkto.

  Tataas ang presyo dahil sa maramisilang mga tagahanga na tumatangkilik sa kanilang mga produkto.

  Bababa ang presyo upang mas lalopang tangkilikin ng maraming mamamayan.

  30s
 • Q6

   Hindi lingid sa kaalaman nga mga mamimili na ayaw magbenta ng produkto ang mga negosyantesa mababang halaga. Ito ay nagiging bunga ng hoarding upang hintayin angpagtaas ng presyo nito bago nila ilabas sa pamilihan. Alin sa mga sumusunod nasalik ng supply ang tinutukoy sa nabanggit na sitwasyon?

  Pagbabago sa bilang ng nagtitinda.

  Pagbabago sa presyo ng kaugnay naprodukto.

  Ekspektasyon ng presyo

  Pagbabago sa halaga ng mga salik ngproduksyon.

  30s
 • Q7

  Ano ang ipinapahiwatig sa presyo kapag ang halaga ng isang produkto ay nagkakapareho sa dami ng pangangailangan at panustos?

  Sa sitwasyong ito umiiral angkatatagan ng presyo.

  Nagkakaroon ng interaksyon ng demand at suplay.

  Nangangahulugan na ang presyo ng isang produkto ay handang magsuplay ang mga prodyuser sa gustong dami ng mamimili.

  Ekwilibriyo o balanse ang Pamilihan

  30s
 • Q8

  Dalawang tangke ng gasul ang binili ng tatay mp sapagkat ayon sa balita, tataas angpresyo nito sa mga darating na araw dahil na rin sa mataas na presyo ng langissa Pandaigdigang pamilihan. Sa paanong paraan nakaapekto ang sitwasyong ito sa pagbili ng tatay mo ng dalawang tangke ng gasul?

  Mas okay na magpanic buying parahindi maranasan ang nakaambang kakulangan sa gasul.

  Maaaring ibenta ng tatay mo sa mataas na presyo ang isang gasul kapag naranasan na ang kakulangan nito sa merkado.

  Naging ugali na ng tatay mo na maging maagap kapag may inaasahang krisis.

  Nakikita na ng tatay mo na liliit ang kakayahan ng kanyang pera na makabili ng dalawang tangke ng gasul kapag tumaas ang presyo nito.

  30s
 • Q9

  Suriin ang sitwasyon at alamin ang epekto nito sa kalagayan ng pamilihan. Sa panahon ngayon na may COVID-19 pandemic maraming mga manggagawang nasa sektor ng paglilingkod tulad ng mga tsuper, waiter,hotelier ang nawalan ng kabuhayan, ano ang magiging epekto nito sa kalagayan ng pamilihan.

  pagbaba ng demand 

  pagtaas ng suplay

  pagbaba ng suplay

  pagtaas ng demand

  30s
 • Q10

  Alinsa mga sumusunod na pahayag tungkol sa pamilihan ang HINDI totoo?

  May tatlong mahahalagang tauhan sapamilihan, ang tagapamagitan, prodyuser, at konsyumer.

  Ang pamilihan ay maaaring lokal,rehiyonal, nasyonal, o international.

  Sa pamilihan, magkaharap nanag-uugnayan ang mga mamimili at nagbebenta.

  Ang pamilihan ang nagpapasya kung anong produkto at serbisyo ang gagawin, kung paano ito gagawin at kung gaanokarami ang gagawin.

  30s
 • Q11

  Ito ay tumutukoy sa artipisyal o pagmanipula ng presyo ng mga produkto na kung saan itinatago ang kalakal oprodukto upang tumaas ang demand at tuluyang tataas ang presyo.

  Hoarding

  Shortage

  Kartel

  Surplus

  30s
 • Q12

  Masasabing ang monopolyo ay nag-iisang suplayer ng napakahalagang produkto katulad ng kuryente na isinusuplay ng Meralco. Nang dahil dito, nagtatamasa ito ng higit sa kapakinabangan. Alin sa mga sumusunod ang pinakamalaking kapakinabangan ng isang Monopolista?

  Naiiwasan ang labis na suplay ng produkto sa pamilihan

  Napipigilan ang monopolistang magtakda ng presyo dahil sa price control

  Nakokontrol ang presyo ng suplay o produkto na ipinagbibili sa pamilihan

  Nababawasan ang suliranin ngkakulangan sa suplay sa pamilihan

  30s
 • Q13

  Sa panahong nakakaranas o katatapos pa lamang ng kalamidad sa bansa, ang pamahalaan ay mahigpit nanagpapatupad ng _______ na nagbabawal sa pagtaas ang presyo sa pamilihan.

  Price support

  Price floor

  Price freeze

  Price ceiling

  30s
 • Q14

  Ang_______ ay ipinatutupad upang mapatatag ang presyo sa pamilihan at maiwasan angmataas na implasyon.

  Minimum Wage

  Anti-Profiteering Law

  SuggestedRetail Price

  Price Stabilization Program

  30s
 • Q15

  May dalawang pamamaraan ang pamahalaan kung paano makokontrol ang presyo sapamilihan. Alin sa mga sumusunod ang pamamaraang nagsasagawa ng pagbibigay ngpinakamataas na presyo na kung saan maaaring ibenta ng isang negosyante angkanyang produkto?

  Price Ceiling

  Price floor

  Equilibrium price

  Price support

  30s

Teachers give this quiz to your class