Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
30 questions
Show answers
 • Q1
  Ito ang tumutulong sa pangangalaga ng sa mga kababaihan, kabataan at nakatatanda.
  Department of Social Welfare and Development
  Department of Environment and Natural Resources
  Department of Health
  300s
 • Q2
  Sino ang ilan pang nagbibigay ng serbisyo sa edukasyon sa komunidad?
  Guro, pari at pastor
  Philippine National Police
  Metro Manila Development Authority
  300s
 • Q3
  Sino ang naninigurong ligtas ang buong bansa?
  Bureau of Fire Protection
  Philippine National Police
  Armed forces of the Philippines
  300s
 • Q4
  Sino ang laging handang tumulong kung may nangyaring sunog?
  Armed forces of the Philippines
  Bureau of Fire Protection
  Philippine National Police
  300s
 • Q5
  Piliin ang T kung TAMA ang isinasaad tungkol sa karapatan ng mga bata at M naman kung MALI. Karapatang pabayaan ng magulang.
  M
  T
  300s
 • Q6
  Piliin ang T kung TAMA ang isinasaad tungkol sa karapatan ng mga bata at M naman kung MALI. Karapatang maging malaya sa pagpili ng kanyang pananampalataya.
  M
  T
  300s
 • Q7
  Piliin ang T kung TAMA ang isinasaad tungkol sa karapatan ng mga bata at M naman kung MALI. Karapatang mamuhay nang payapa at ligtas.
  M
  T
  300s
 • Q8
  Piliin ang T kung TAMA ang isinasaad tungkol sa karapatan ng mga bata at M naman kung MALI. Karapatang mamalimos sa kalsada.
  M
  T
  300s
 • Q9
  Sino ang tumitingin sa kalusugan ng mga tao?
  sastre
  doktor
  300s
 • Q10
  Ano ang tawag sa trabaho ng mga nagtanim ng palay, gulay at prutas?
  magsasaka
  mangingisda
  300s
 • Q11
  Anong tawag sa mga taong nangunguna sa paggawa ng mga gusali, tulay, tirahan at iba pa?
  drayber
  inhenyero
  300s
 • Q12
  Sino ang tumutulong para linangin ang inyong kakayahan sa loob ng paaralan?
  guro
  abogado
  300s
 • Q13
  Ito ang pinakamataas na anyong-lupa. Malamig sa itaas o tuktok nito.
  lambak
  bundok
  300s
 • Q14
  Ito ay maaaring sumabog at magdulot ng pagkamatay at pagkasira ng ari-arian.
  kapatagan
  bulkan
  300s
 • Q15
  Ito ay maas mababang anyong-lupa kaysa sa bundok.
  burol
  pulo
  300s

Teachers give this quiz to your class