Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
30 questions
Show answers
 • Q1

  Isa sa hamon ng globalisasyon sa bansa ay ang pagbabago ng workplace ng mga manggagawa na kung saan binago rin nito ang sistema ng pagpili sa mga manggagawa.

  Alin sa mga sumusunod na pahayag ang nagpapatunay ng pagbabagong ito?

  Tumaas ang kalidad ng mga lokal na produkto sapandaigdigang pamilihan kaya’t kinakailangang mag-angkat ng mga eksperto sa ibang bansa para sanayin ang mga lokal na manggagawa.

  Naging malaya ang pagpasok ng mga dayuhang kompanya sa bansa dahil sa mababang pasahod at pangongontrata lamang sa mga lokal na manggagawa

  Humihirap ang kalagayan ng mga dayuhang kompanya sa pagpasok sa bansa kaya’t kinakailangang pababain ang sweldo ng mga lokal na manggagawa.

  Humigpit ang proseso sa pagpasok ng mga dayuhang kompanya, produkto at serbisyo sa bansa kaya't kinakailangan ng mga world class workers.

  60s
  AP10ICC-IVa-2
 • Q2

  Ang mga sumusunod na pahayag ay hamon sa epekto ng globalisasyon. Alin ang epekto ng globalisasyon sa pangkalahatan?

  Ang pagkakaroon ng mga kaalaman at mga pagpapalitan ng kultura at edukasyon.

  Pagkakaroon ng oportunidad sa sektor ng paggawa sa ibang bansa.

   

  Pag-unlad at pagpapalipalitan ng kaalamang pang-teknolohiya sa ibang bansa.

   Pagbabago na kung saan nagkakaroon ng integrasyon ang iba't ibang aspeto ng buhay ng mga tao sa lipunan.

  60s
 • Q3

  Dahil sa Globalisyon nagkaroon ng malayang kalakalan na kung saan tinanggal ng mga bansa ang taripa, kota, mga krayterya para sa mga inaangkat na produkto at iba pang hadlang.

  Alin sa mga sumusunod ang kabutihang dulot ng sistemang ito?

  Nakokontrol ang pagtaas ng presyo ng bilihin

  Mas maraming produkto ang mapagpipilian ng mgamamimili

  Tataas ang kita ng mga local na prodyuser

  Magkakaroon ng maraming pamilihang pandaigdig na magbubukas sa isang  kompetisyon

  120s
 • Q4

  Ano ang pangyayaring lubusang nakapag pabago sa buhay ng tao sa kasalukuyan?

  Migrasyon 

  Globalisasyon

  Ekonomiya  

  Paggawa                  

  20s
 • Q5

  Paano nakapag papabilis sa integrasyon ng mga bansa ang globalisasyon?

  Makikita sa globalisasyon ang paghiwa-hiwalay ng mga bansa sa daigdig.

   

  Dahil sa globalisasyon nagkakaroon ng mabilis na palitan ng impormasyon at kolaborasyon ng mga bansa

  Dahil sa globalisasyon mabilis na tumutugon ang mga bansa sa mga banta na magdudulot ng kapinsalaan.

  Makikita sa globalisasyon ang mabilis na ugnayanng mga bansa

  60s
 • Q6

  Saang Ahensya ng pamahalaan maaring dumulog ang mga manggagawang nahaharap sa mga Isyu sa paggawa, tulad ng kawalan ng proteksyon at tamang benipisyo.

  Department of Health

  Department of Interior and Local Government

  Department of Labor and Employment

  Department of Social Welfare and Development

   

  45s
 • Q7

  Si Mikee ay tapos ng kursong IT o Information andTechnology sa kasalukuyan siya ay nagtratrabaho sa Grab Express na sumasahod ng mas mataas sa minimum wage. Ang kalagayan ni Mikee ay isang halimbawa ng ______

  Job- mismatch      

  Employment       

  Unemployment  

  Underemployment

  60s
 • Q8

  Marami ang mga nakapagtapos ng kolehiyo ang nahihirapang makapagtrabaho dahil sa hindi tugma ang kanilang kakayahan at kasanayan na kailangan ng industriya o kompanya.

   Inilalarawan nito ang tinatawag na_________.

  Employment    

  Brain drain

  Unemployment

   

  Job-mismatch           

  45s
 • Q9

  Isa sa naapektuhan ng globalisasyon ay ang paggawa. Ang mga sumusunod ay naidulot sa paggawa maliban sa:

  Pagkakataon na makilala ang local na produkto sa pandaigdigang pamilihan

  Pagbabago sa work place at salik ng paggawa

  Pagtaas ng sahod ng mga manggagawa

  Pag-aangkop saglobally standard na paggawa

  60s
 • Q10

  Isa sa kinakaharap na isyu ng sa paggawa ay ang pag-iral ng sistema ng mura at fexible labor. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang naglalarawan sa konsepto ng mura at flexible labor?

  Ito ay paraan ng mga namumuhunan na ipantay ang kanilang kinikita at tinutubo sa pagpapatupad na malaking pasahod at paglilimita sa panahon ng paggawa ng mga manggagawa.

  Ito ay paraan ng mga namumuhunan na palakihin ang kanilang kinikita at tinutubo sa pamamagitan ng pagpapatupad ng malaking pasahod at pagpapahaba sa panahon ng paggawa ng mga manggagawa.

  Ito ay paraan ng mga namumuhunan na palakihin ang kanilang kinikita at tinutubo sa pamamagitan ng pagpapatupad na mababang pasahod at paglilimita sa panahon ng paggawa ng mga manggagawa.

  Ito ay paraan ng mga mamumuhunan na bigyan ng kalagayan ang mga manggagawa sa pagpili ng kanilang magiging posisyon sa kompanya.

  120s
 • Q11

  Dahil sa kalakalan, malayang nakakapasok ang mga imported na mga produkto sa ating bansa at makikita itong naibebenta sa ating local na pamilihan. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng negatibong epekto ng pagpasok ng mga imported na mga produktong Agricultural?

  Magkakaroon ng kompetisyon sa imported at local na produkto ng bansa.

  Nakikinabang ang mga mamimili sa mababang presyo ng mga produktong Agricultural.

  Pagliit ng kita ng local na sector ng Agrikultura.

  Nawawalan ng pinagkakakitaan ang mga magsasaka sa bansa.

  120s
 • Q12

  Ano ang ipinapahiwatig ng pangungusap na ito; “Binabago ng globalisasyon ang work place at katayuan ng mga manggagawang Pilipino”.

  Umangat ang kalidad ng pamumuhay ng mga manggagawang Pilipino.

  Lumaki ang porsyento ng mga  job-mismatch dahil sa hindi nakasabay ang mga college graduate sa demand na kasanayan ng mga kompanya sa bansa.

   

  Dumagsa ang mga dayuhang kompanya na nasa ilalim ng Business Process Outsourcing.

  Tumaas ang kakayahan ng mga manggagawa dahil sa binagong curriculum sa sistema ng edukasyon.

  120s
 • Q13

  Naobserbahan ni Ailyn na unti-unting nahuhumaling si Nicole sa K-POP, mula sa pagsasalita ,pananamit hanggang sa uri ng kanta at mga panoorin sa telebisyon ay labis ang pagkahilig ng kanyang anak. Alin sa mga sumusunod ang maaaring gawin ni Ailyn para lumaki si Nicole sa Kulturang Pinoy?

  Dalhin siya sa probinsya na walang kompyuter at signal ng cellphone.

  Ipaliwanag na okey lamang ang humanga, pero isipin nasiya pa rin ay Pinoy.

  Pabayaan na lamang siya, lilipas din ang kanyang pagka humaling sa K-POP.

   Pagbawalan siyang manood ng mga K-POP concert at mga Korean drama.

  120s
 • Q14

  Mahalaga na ma proteksyunan ang kalagayan ng mga manggagawang Pilipino laban sa mababang pasahod at di- makatarungang pagtanggal sa kanila sa trabaho dulot ng kawalan ng seguridad sa paggawa. Paano ito maisasakatuparan ng mga manggagawang Pilipino?

  Pakikipag-usap sa mga samahan ng mga manggagawa sa mga kapitalista  o may-ari ng kompanya sa pamamagitan ng tapat at makabuluhang Collective Bargaining Agreement (CBA).

   

   Pagsasagawa ng picket at rally laban sa kompanya at kapitalista.

  Pagboycott sa mga produktong dayuhan at pangangampanya sa mga mamamayan ng pagkondena sa mga ito.

  Pagsabotahe, paninira at panununog sa mga planta o kagamitan ng kompanya.

  120s
 • Q15

    Ano ang pangunahing dahilan kung bakit maraming Pilipino ang gustong manirahan at tumira sa ibang bansa particular sa Estados Unidos?

  Mamuhunan at mag tayo ng negosyo para mas malaki ang kita.

  Maranasan ang ganda ng klima at magkaroon ng trabaho.

  Magkaroon ng malaking kita at magandang buhay.

  Maghanap ng mapapangasawa at magkaroon ng pamilya.

  60s

Teachers give this quiz to your class