Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Siya ang pinakamataas na pinuno sa Pamahalaang Sentral, tagapagpaganap at kinatawan ng hari ng Espanya sa kolonya.

  Alcalde 

   Gobernadorcillo

  Gobernador-Heneral

  Cabeza de Barangay

  30s
 • Q2

  Saang sangay ng pamahalaan natin ngayon maihahalintulad ang Pamahalaang Sentral noon?

   Hudikatura

  Ehekutibo

  Lehislatibo

  Hukuman

  30s
 • Q3

  Alin sa mga sumusunod ang dahilan nang pagtatag ng Espanya ng pamahalaang sentral sa Pilipinas?

  Maraming Espanyol ang magkakaroon ng trabaho bilang kawani.

  Magkukulang ang perang pambayad para sa pagpapasuweldo sa mga kawani.

  Mapadali ang pamamahala sa buong bansa.

  Pagtanggi na manungkulan ang mga Espanyol sa Pilipinas

  30s
 • Q4

  Bakit itinatag ng hari ng Espanya ang Residencia?

  Makakuha ng pera mula sa Pamahalaan

  Masiyasat nang hayag ang mga opisyal ng Pamahalaan

  Masiyasat nang palihim ang mga opisyal ng Pamahalaan

  Maparusahan ang opisyal ng Pamahalaan

  30s
 • Q5

  Bakit naghirang ang hari ng Espanya ng isang Visitador- heneral?

  Maglapat ng parusa sa may salang opisyal

  Gumawa ng lihim na pagsisiyasat tungkol sa mga gawain at gawi ng mga nanunungkulan sa pamahalaan.

  Mangolekta ng buwis

  Palitan ang batas na hindi sinasang- ayunan ng Gobernador-heneral

  30s
 • Q6

  Isulat ang OO kung ang isinasaad ay naaayon sa naging epekto ng kolonyalismo; at HINDI kung ang isinasaad ay di-naayon sa naging epekto ng kolonyalismo

  Lubhang naging masaya ang mga sinaunang Pilipino dulot ng kolonyalismo.

  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
 • Q7

  Isulat ang OO kung ang isinasaad ay naaayon sa naging epekto ng kolonyalismo; at HINDI kung ang isinasaad ay di-naayon sa naging epekto ng kolonyalismo

  Preso o alipin ang tawag sa mga Pilipinong naging sunud-sunuran sakanilang sariling bayan.

  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
 • Q8

  Isulat ang OO kung ang isinasaad ay naaayon sa naging epekto ng kolonyalismo; at HINDI kung ang isinasaad ay di-naayon sa naging epekto ng kolonyalismo

  Ang tributo ay isang sistema o paraan ng pagbabayad ng mga produkto ngmga Pilipino kaysa sa halagang salapi

  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
 • Q9

  Isulat ang OO kung ang isinasaad ay naaayon sa naging epekto ng kolonyalismo; at HINDI kung ang isinasaad ay di-naayon sa naging epekto ng kolonyalismo

  Ibinubulsa lamang ng mga opisyal na Espanyol ang salaping nararapat lamang sa mga Pilipino.

  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
 • Q10

  Isulat ang OO kung ang isinasaad ay naaayon sa naging epekto ng kolonyalismo; at HINDI kung ang isinasaad ay di-naayon sa naging epekto ng kolonyalismo

  Hindi na naisagawa sa mga bagong pamayanan na pinaglipatan ang mga uring hanapbuhay na kanilang kinagisnan.

  Users enter free text
  Type an Answer
  30s

Teachers give this quiz to your class