placeholder image to represent content

AP Qtr 3 Summative Test Week7-8

Quiz by Noriza D. Farinas

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1
  1Ano ang tugon na tinutukoy ng pangungusap na ito. “Ginamit ng mga ilustrado ang dunong upang gisingin ang diwang makabansa ng mga katutubo.”
  a. Mersenaryo
  gumamit ng lakas ng panulat
  tumakas at namundok
  30s
 • Q2
  Ano ang naging tugon ng mga datu na ninais maibalik ang dating posisyon at dangal kaya bumuo ng mga pangkat.
  gumamit ng lakas ng panulat
  tumakas at namundok
  a. Nag-alsa
  30s
 • Q3
  Pinamunuan niya ang pinakamahabang pag-aalsa na hindi pinamunuan ng hindi Muslim.
  Francisco Dagohoy
  Lakandula
  Diego Silang
  30s
 • Q4
  Siya ang nagtatag ng “Cofradia de San Jose” matapos hindi payagang maging pari.
  Lakandula
  Apolinario dela Cruz
  Tamblot
  30s
 • Q5
  Alin sa mga sumusunod ang naging kasuotan ng mga lalaki noong panahon ng mga Espanyol?
  saya at kimona
  Pantalon at camisa
  tsinelas at baston
  30s
 • Q6
  Ito ay pagdiriwang na namana natin sa mga Espanyol kung saan napupuno ang banderitas ang mga kalsada, may banda ng musiko, palabas,palaro at sayawan bilang pagpupugay sa kaarawan ng isang patron.
  Pista
  a. Pasko
  Mahal na Araw
  30s
 • Q7
  Ito ay isang ideolohiyang politikal na lumaganap sa bansang England noong ika-18 siglo kung saan ang pagkakakilanlan ng isang tao ay batay sa bansang pinagmulan o sinilangan
  Komunismo
  merkantilismo
  nasyonalismo
  30s
 • Q8
  Ang mga sumusunod ay dahilan ng pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino maliban sa is, alin ito?
  Pagnanais na makabalik sa dating pananampalataya
  Pagtulong ng mga espanyol sa mga Pilipino
  Pagmamalabis sa kapangyarihan ng mga Espanyol
  30s
 • Q9
  Maituturing bang tagumpay ng mga katutubo at Muslim ang kanilang ginawang pagtatanggol sa kanilang teritoryo?
  Hindi, dahil hindi naging maunlad ang kanilang pamumuhay
  Hindi, dahil hanggang ngayon sa kabundukan pa rin sila naninirahan.
  Oo, dahil napanatili nila ang kanilang sariling kultura.
  30s
 • Q10
  Ang mga sumusunod ay mga dahilan kung bakit nagrebelde ang mga katutubo laban sa mga Espanyol maliban sa isa.
  Pagbawi sa nawalang kalayaan
  Pakikipagkaibigan ng mga Espanyol sa mga katutubo.
  Pangangamkam ng mga lupain ng mga pinunong Espanyol
  30s

Teachers give this quiz to your class