Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Ang pangyayaring ito ay naging  balakid sa ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos sa panahon ng pamamahala ni Carlos P. Garcia. Ito ang makatarungang pakikitungo ng mga Amerikano sa mga manggagawang Pilipino sa mga base militar, at ang pantay na hustisyang ipinapataw sa mga nagkasalang Pilipino at Amerikanong manggagagawa sa  loob ng base militar ng Amerika sa bansa.

  false
  true
  True or False
  30s
  AP6PMK-Ih-11
 • Q2

  Sinong pangulo ng bansa ang  nagpaikli sa 25 taon na pag-uupa sa mga base militar ng Amerika sa bansa sa halip na 99 na taon?

  Ramon Magsaysay

  Ferdinand E. Marcos

  Elpidio Quirino

  Carlos P. Garcia

  30s
  AP6PMK-Ih-11
 • Q3

  Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa mga Base Militar ng Amerika sa PilipinasMaliban sa isa.Ano ito?

  John Hay sa Baguio

  Clark Air Base sa Pampanga,

  Subic Naval base sa Olongapo,

  Fort Magsaysay sa Nueva Ecija

  30s
  AP6PMK-Ih-11
 • Q4

  Ang sabay na pagtaas o pagwawagayway sa  watawat ng Amerika at Pilipinas sa lahat ng Base Militar ng Amerika sa Pilipinas ay ilan lamang sa  pagbabagong ipnatupad ni Pangulong Carlos P. Garcia.

  true
  false
  True or False
  30s
  AP6PMK-Ih-11
 • Q5

  Sa panunungkulan ni Pangulong Carlos P. Garcia ,ilan taon na lamang maaaring upahan ng mg Amerikano ang lupang kinatitirikan ng kanilang mga base militar sa bansa? ( BILANG ANG SAGOT )

  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
  AP6PMK-Ih-11
 • Q6

  Kailan pinirmahan  ang kasunduan kung saan binigyan ang Amerika ng karapatang upahan ang mga base militar sa loob ng 99 na taon.

  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
 • Q7

  Ano ang tinayo ng mga Americano sa Pilipinas nuong panahon ni Pangulong  Roxas?

  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
 • Q8

  Binigyan ang mga Amerikano ng pantay na karapatan tulad sa mga  Pilipino sa paglinang o paggamit ng likas na yaman ng bansa 

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
  AP6PMK-Ih-11
 • Q9

  Ang mga naging  pangulo ng Ikatlong Republika ay nahirapang iahon ang bansa  sa kahirapan dulot ng digmaan.

  true
  false
  True or False
  30s
 • Q10

  Pangulong minahal ng sambayanang Pilipino dahil inilapit nya ang pamahalaan sa masang Pilipino

  Diosdado Macapagal

  Ramon Magsaysay

  Ferdinand E. Marcos

  Carlos P. Garcia

  30s
  AP6PMK-Ih-11

Teachers give this quiz to your class