Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1

  Tukuyin ang konsepto o kaisipang inilalarawan sa bawat bilang. I-click sa mga pagpipilian ang iyong kasagutan.

  Ito ay kinapapalooban ng mga usapin o suliranin na dulot ng kalikasan o bunga ng mga gawain o desisyon ng mga tao na nagbubunga ng pinsala sa buhay, ari-arian at bumabago sa normal na daloy ng buhay.

  Oil spill

  Isyung Pangkapaligiran

  Solid waste

  Deforestation

  120s
  AP10-1-N2
 • Q2

  Tukuyin ang konsepto o kaisipang inilalarawan sa bawat bilang. I-click sa mga pagpipilian ang iyong kasagutan.

  Ito ay tumutukoy sa mga basura mula sa mgatahanan at komersyal na establisimyento, mga basura na nakikita sa paligid, mga basura na nagmumula sa sektor ng agrikultura at iba pang basurang hindi nakalalason.

  Solid Waste

  Oil spill

  Baha

  Isyung pangkapaligiran

  120s
  AP10-1-N2
 • Q3

  Tukuyin ang konsepto o kaisipang inilalarawan sa bawat bilang. I-click sa mga pagpipilian ang iyong kasagutan.

  Ito ay tinatawag ding daluyong ng bagyo o ang hindi pangkaraniwang pagtaas ng tubig sa dalampasigan habang papalapit ang bagyo sa baybayin.

  High tide

  Storm Surge

  Oil spill

  Tsunami

  120s
  AP10-1-N2
 • Q4

  Tukuyin ang konsepto o kaisipang inilalarawan sa bawat bilang. I-click sa mga pagpipilian ang iyong kasagutan.

  Ito ang pagtaas ng tubig sa ilog, lawa, sapa, at iba pang anyong tubig na nagdudulot ng pag-apaw at pag-agos ng tubig sa mga karatig na mababang lugar.

  Baha

  Oil spill

  Storm surge

  Isyung pangkapaligiran

  120s
  AP10-1-N2
 • Q5

  Tukuyin ang konsepto o kaisipang inilalarawan sa bawat bilang. I-click sa mga pagpipilian ang iyong kasagutan.

  Ito ay ang pagkakalbo ng kagubatan dulot ng iba't-ibang ka dahilanan na tuwirang may kinalaman sa gawain at desisyon ng mgatao.

  Polusyon

  Isyung pangkapaligiran

  Deforestation

  Fuel wood harvesting

  120s
  AP10-1-N2
 • Q6

  Tukuyin ang konsepto o kaisipang inilalarawan sa bawat bilang. I-click sa mga pagpipilian ang iyong kasagutan.

  Ito ay tumutukoy sa paggamit ng puno bilang panggatong.

  Isung pangkapaligiran

  Fuel Wood Harvesting

  Deforestation

  Polusyon

  120s
  AP10-1-N2
 • Q7

  Tukuyin ang konsepto o kaisipang inilalarawan sa bawat bilang. I-click sa mga pagpipilian ang iyong kasagutan.

  Ito ang pagtagas ng langis (liquid petroleum hydrocarbon) sa ating kapaligiran partikular na sa mga katubigan dahil sa mga gawain ng tao. 

  Polusyon

  Oil Spill

  Tsunami

  Storm surge

  120s
  AP10-1-N2
 • Q8

  Tukuyin ang konsepto o kaisipang inilalarawan sa bawat bilang. I-click sa mga pagpipilian ang iyong kasagutan.

  Ito ay serye ng mga higanteng alon na nangyayari matapos ang paggalaw sa ilalim ng dagat dulot ng iba't-ibang mga likas na kaganapan tulad ng paglindol at pagsabog ng bulkan.

  High tide

  Astronomical surge

  Storm surge

  Tsunami

  120s
  AP10-1-N2
 • Q9

  Tukuyin ang konsepto o kaisipang inilalarawan sa bawat bilang. I-click sa mga pagpipilian ang iyong kasagutan.

  Ito ay inilalarawan bilang kontaminasyon sa hangin, tubig, lupa at iba pang bahagi ng kapaligiran na pangunahing bunga ng mga mapang-abusong gawain ng tao sa kalikasan.

  Polusyon

  Climate change

  Oil spill

  Isyung Pangkapaligiran

  120s
  AP10-1-N2
 • Q10

  Tukuyin ang konsepto o kaisipang inilalarawan sa bawat bilang. I-click sa mga pagpipilian ang iyong kasagutan.

  ito ay tumutukoy sa paglihis ng takbo ng klima mula sa nakasanayang pattern nito.

  Climate Change

  Deforestation

  Isyung pangkapaligiran

  Polusyon

  120s
  AP10-1-N2
 • Q11

  Suriin ang mga sitwasyon sa ibaba at tukuyin kung ito ay natural hazard o human-induced hazard.

  Pagsabog ng bulkang Pinatubo noong 1991 na nagdulot ngmalaking pinsala sa buhay at ari-arian ng mga tao. 

  human-induced hazard

  natural hazard

  120s
  AP10-1-N3
 • Q12

  Suriin ang mga sitwasyon sa ibaba at tukuyin kung ito ay natural hazard o human-induced hazard.

  Patuloy na pagpuputol ng mga puno sa mga kagubatan ng bansa.

  human-induced hazard

  natural hazard

  120s
  AP10-1-N3
 • Q13

  Suriin ang mga sitwasyon sa ibaba at tukuyin kung ito ay natural hazard o human-induced hazard.

  Paglubog ng isang oil tanker sa Guimaras na nagdulot ng oil spill sa katubigan nito.

  human-induced hazard

  natural hazard

  120s
  AP10-1-N3
 • Q14

  Suriin ang mga sitwasyon sa ibaba at tukuyin kung ito ay isang kontemporaryong isyu o hindi.

  Matinding trapiko sa EDSA

  hindi kontemporaryong isyu

  kontemporaryong isyu

  120s
  AP10-1-N1
 • Q15

  Suriin ang mga sitwasyon sa ibaba at tukuyin kung ito ay isang kontemporaryong isyu o hindi.

  Katiwalian sa Pamahalaan 

  kontemporaryong isyu

  hindi kontemporaryong isyu

  120s
  AP10-1-N1

Teachers give this quiz to your class