placeholder image to represent content

AP3-Q2-W6-M6-SUBUKIN

Quiz by Nacion Jocris

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
5 questions
Show answers
 • Q1
  May awitin tungkol sa pag-ibig, sa pagkakaibigan, tagumpay at kabiguan. Ano ang pinahihiwatig nito?
  Hindi maganda ang alin mang awitin.
  Ang awitin ay may kani-kaniyang pinatutungkulan.
  Ang awitin ay ginawa lamang upang makapaglibang.
  Ang awitin ay pare-pareho lamang.
  30s
  Edit
  Delete
 • Q2
  Ang isang awitin ay binubuo ng mga taludtod na naglalahad ng kuwento, karanasan, at aral. Ano ang ibig sabihin nito?
  Ang bawat awitin ay may mensahe sa mga tao.
  Ang kuwento sa isang awtin ay ginawa lamang upang magandang mapakinggan.
  Pampaganda lamang ang kuwento sa awitin.
  Nilalagyan lamang ng kuwento ang isang awitin upang magkakaroon ng pagkakaiba.
  30s
  Edit
  Delete
 • Q3
  Ano ang mensahe o gustong sabihin ng “Makati March” sa bawat tao na naninirahan sa Lungsod Makati?
  Mas mayaman ang Lungsod Makati kaysa ibang lugar.
  Mahalin natin ang ating lungsod, ang Lungsod Makati.
  Dapat mainggit ang ibang tao sa Lungsod Makati.
  Hindi dapat mahalin ang Lungsod Makati.
  30s
  Edit
  Delete
 • Q4
  Tuwing flag ceremony sa paaralan ay inaawit ang NCR Hymn at Makati March. Napansin mo na ang iyong kamag-aral ay hindi umaawit. Nahihiya siya na awitin ang mga ito. Dapat bang ikahiya ang pag-awit ng NCR Hymn at Makati March?
  Hindi po, dahil maganda naman ang kaniyang boses.
  Opo, dahil mahirap makabisado ang mga awitin.
  Hindi po, dahil ito ay awitin ng pagkilala at pagmamahal sa lungsod at rehiyon na kinabibilangan.
  Opo, dahil hindi na uso ang awitin ngayon.
  30s
  Edit
  Delete
 • Q5
  Ano ang iyong gagawin upang maipakita ang iyong paggalang sa pag-awit ng NCR Hymn at Makati March?
  Huwag na lang umawit upang hindi magkamali.
  Umawit nang may katamtamang lakas, tumayo nang tuwid, at huwag makipaglaro sa kaklase habang tinutugtog ang NCR Hymn at Makati March.
  Umawit nang pasigaw upang mas marinig ng iyong guro ang iyong pagawit.
  Makisabay lamang sa pag-awit ng iyong mga kamag-aral.
  30s
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class