placeholder image to represent content

AP6SSESFINALR

Quiz by Dwight Milan

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Paano pinaunlad ng United States ang ekonomiya ng Pilipinas?

  Dinadala ng mgaAmerikano ang kanilang produkto sa Pilipinas sa mataas na presyo.

  Nagpadala ng mga Amerikano ng mga magsasaka galing sa US para magtrabahosa Pilipinas.

  Nagpatayo ng mga Amerikano ng mga pabrika.

  Wala sa nabanggit.

  120s
 • Q2

  Paano pinaganda ng mga Amerikano ang kalinisan at Kalusugan sa Pilipinas?

  Nagpatayo sila ng mga paaralan

  Nagpatayo ang mga Amerikanong pribadong ospital

  Nagpatayo ang mga Amerikano ng mga ospital at klinikang pampubliko

  120s
 • Q3

  Sinong mananakop sa bansang pilipinas ang mnagpakilala sa makabagong kasangkapansa komunikasyon?

  Ang mga Espanyol

  Ang mga Amerikano

  Ang mga Hapon

  120s
 • Q4

  Bakit itinatag ng United States ang Kawanihan ng Agrikultura?

  Upang matulunganang mga magsasaka at maitaguyod ang pananim at sakahan ng bansa.

  Upang maparami ang ani ng mga Pilipino

  Upang makuha ng mga Amerikano ang loob ng mga Pilipino.

  120s
 • Q5

  Bakit hindi patas sa mga Pilipino ang pagkakaroon ng malayang kalakalan noong panahon ng mga Amerikano?

  Ang mga produktong galing sa Amerika ay walang buwis at walang quota.

  Lahat ng nabanggit.

  Ang mga produktong galing sa Amerika ay walang buwis at walang quota

  Limitado lamang ang bilang ng mga produkto ng mga Pilipino na makapasoksa pamilihan ng United States

  120s
 • Q6

  Alin sa mga sumusunod ang mali tungkol sa pagpapalaganap ng edukasyon sabansa sa panahon ng mga Amerikano?

  Itinuro andrelihiyon at Wikang Filipino

  Itinatag ng mga Amerikano ang Paaralang Normal.

  Itinuro ng mgaAmerikano sa mga bata ang pagiging mabuting mamamayan.

  120s
 • Q7

  Noong kasisimula ang pagbubukas ng mga pampublikong paaralan saPilipinas sa pananakop ng mga Amerikano, sino ang naging unang guro ng mgaPilipinong mag-aaral?

  Ang mga matatandang Amerikano

  Ang mga bihag na Espanyol

  Ang mga guro galing sa Amerika

  Ang mga sundalong Amerikano

  120s
 • Q8

  Nang masiguro ng mga Amerikano na nasakop na nila ang Pilipinas ,nagpatayo na sila ng mga pampublikong paaralan. Alin sa mga sumusunod ang tama?

  Ipinagbabawal ang pagtuturo ng relihiyon.

  Libre ang pagpasok ng mga mag-aaral sa mga pampublikong paaralan.

  Binigyang diin ang pangmamamayan at demokratikong pamumuhay.

  Lahat ng nabanggit.

  120s
 • Q9

  Ano ang nakasaad sa Batas sa Bandila o Flag Law ng 1907?

  Dadakipin ng mga Amerikano ang sinumang Pilipino na gagamit ng bandilang Pilipinas.

  Gamitin lamang ang bandila ng Pilipinas kung may pagpupulong.

  Hindipinahihintulutan ang pagwawagayway ng bandilang Pilipino at ang mga simbolo at

       kulay na may kaugnayan sa Unang Republika.

  Susunugin ng mgaAmerikano ang mga bandila na gagamitin ng mga Pilipino sa kanilang pagpupulong.

  120s
 • Q10

  Ano ang simula ng hindi pagkakasundo ng mga Pilipino at Amerikano?

  Hindi pinapasok ng mga Amerikano angmga Pilipino sa Maynila pagkatapos ng kunwaring labanan

  Hindi tumupad sa usapan ang mga Pilipino

  Pinaputukan ng mga Amerikano ang mga Pilipino

  120s

Teachers give this quiz to your class