placeholder image to represent content

AP7 LAGUMANG PAGSUSULIT (3rd Qtr)

Quiz by Rommel Aquino

Grade 7
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
25 questions
Show answers
 • Q1

  Ang tatlong pangunahing ruta na nag-uugnay sa mga mangangalakal na Asyano atEuropeo ay sinakop. Sinong pangkat ng tao ang sumakop ng daanan na ito upang maging limitado ang kalakalan.

  Mga Asyanong mandirigma

  Mga Turkong Ottoman

  Mga Asyanong mangangalakal

  Mga Europeong mandirigma

  30s
  Edit
  Delete
 • Q2

  Ang klase ng ugnayang nagaganap sa pagitan ng mga Europeo at Asyano bago pa man angpagpasok ng Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo.

  Dahil sa pakikipagkalakalan nila sa isa’t-isa

  Dahil sa pakikipagkaibigan nila sa isa’t-isa

  Dahil sa pakikipag-usap ng maayos sa isa’t-isa

  Dahil sa pakikipagkompetensya sa isa’t-isa

  30s
  Edit
  Delete
 • Q3

  Bakit naging inspirasyon at nahikayat ng Adventurerong Italyano na si Marco Polo ang mga Europeo na magtungo sa Asya?

  Dahil sa pagbagsak ng Constatinople

  Dahil sa librong na naglalaman ng yaman at ganda ng Asya

  Dahil sa paniniwalang Merkantilismo

  Dahil sa panahon ng Renaissance

  30s
  Edit
  Delete
 • Q4

  Alin sa mga pahayag ang may tamang pahayag tungkol sa salitang Protectorate?

  Walang sariling pamahalaan ang sinakop atang kautusan ay galing sa kanluranin

  May sariling pamahalaan ang sinakop ngunitang kautusan ay galing sa kanluranin

  Direktang kinokontrol at pinapamahalaan angsinakop na lugar

  Di-direktang kinokontrol at pinapamahalaanang sinakop na lugar

  30s
  Edit
  Delete
 • Q5

  Alin sa mga sumusunod ang tamang paglalarawan sa salitang Kapitalismo?

  Ito ay ang damdaming makabayan

  Ito ang pagkuha ng hilaw na materyales para pakinabangan

  Ito ang mamumuhunan ng salapi upang magkroon ng kita o interes

  Ito ang kaisipan na pabigat ang mga nasakop sa mga Kanluranin

  30s
  Edit
  Delete
 • Q6

  Ito ay ang damdaming Makabayan o pagmamahal sa Inang-bayan.

  Neokolonyalismo

  Nasyonalismo

  Imperyalismo

  Kolonyalismo

  30s
  Edit
  Delete
 • Q7

  Sa bansang India isinasagawa ang Female Infanticide. Alin pahayag ang may tamang paglalarawan dito?

  Pagbuhay sa batang babae upang hind maging suliranin at pabigat sa magulang

  Pagpataysa batang lalaki upang hind maging suliranin at pabigat sa magulang

  Pagpatay sa batang babae upang hind maging suliraninat pabigat sa magulang

  Pagbuhay sa batang lalaki upang hind maging suliranin at pabigat sa magulang

  30s
  Edit
  Delete
 • Q8

  Isa sa mga pinagbawal ng mga Ingles sa mga Hindu ay ang Suttee o Sati. Alin sa mgapahayag ang tamang paglalarawan sa salitang Suttee o sati?

  Sapilitang pagsunog ng asawang babae kasama ng namatay na asawa

  Boluntaryong pagsunog ng asawang babae at anak kasama ng namatay na asawa

  Sapilitang pagsunog ng asawang babae at anak kasama ng namatay na asawa

  Boluntaryong pagsunog ng asawang babae kasama ng namatay na asawa

  30s
  Edit
  Delete
 • Q9

  Ito ay tumutukoy sa uri ng pagpapahalaga at mga kasagutan sa mga suliranin at pangangailangan ng mga mamamayan.

  Komunismo

  Demokrasya

  Nasyonalismo

  Ideolohiya

  30s
  Edit
  Delete
 • Q10

  Siya ay kinilala bilang Mahatma o “Dakilang Kaluluwa” mula sa bansang India.

  Mohammad Ali Jinnah

  Mustafa Kemal Ataturk

  Ayatolla Khomeini

  Mohandas Gandhi

  30s
  Edit
  Delete
 • Q11

  Ang kapangyarihan sa pamahalaan ay nasa kamay ng mga tao. Ito ay maaring tuwiran o di-tuwiran.

  Komunismo

  Ideolohiya

  Nasyonalismo

  Demokrasya

  30s
  Edit
  Delete
 • Q12

  Ito ay naghahangad na bumuo ng isang lipunang walang antas o pag-uuri-uri(classless society) kung saan ang mga salik ng produksyon ay pag-aari ng lipunan.

  Nasyonalismo

  Totalitaryanismo

  Komunismo

  Demokrasya

  30s
  Edit
  Delete
 • Q13

  Ang naglalaman ng kompulsaryong maternity leave para sa mga kababaihan

  Mines Act ng 1948

  Womens India Association

  Factories Act ng 1948

  Hindu Marriage Act

  30s
  Edit
  Delete
 • Q14

  Alin sa mga pahayag ang tumutukoy sa Mines Act 1952?

  Para maisulong ang edukasyon para sa mga kababaihan

  Pagkakaroon ng hiwalay na palikuran ng babae at lalaki

  Pinababawal na ang pagbibigay ng dote

  Pagkakaroon ng karapatang bomoto

  30s
  Edit
  Delete
 • Q15

  Ito ay nagsasaad na maging legal ang diborsyo sa bansang India.

  Womens India Association

  Hindu Marriage Act

  Factories Act ng 1948

  Mines Act 1952

  30s
  Edit
  Delete
 • Q16

  Si Gandhi ang nagpasimula ng Civil Disobedience. Alin sa mga pahayag angnaglalarawan sa salitang ito?

  Hindi pagsunod sa pamahalaan

  Pagsunod sa Pamahalaan

  Pagsunod sa Relihiyon

  Hindi Pagsunod sa Relihiyon

  30s
  Edit
  Delete
 • Q17

  Si Gandhi ay naniniwala sa mapayapang paraan. Paano isinasagawa ang Ahimsa sa pagkamit ng Kalayaan ng bansa?

  Pagbuo ng digmaan

  Pagbuo ng rebolusyon

  Paggamit ng mga armas

  Hindi paggamit ng dahas

  30s
  Edit
  Delete
 • Q18

  Anong uri ng neokolonyalismo kung ang maunlad na bansa ay may base military sa ibang bansa?

  Neokolonyalismong Politikal

  Neokolonyalismong Edukasyon

  Kolonyalismong Militar

  Neokolonyalismong Militar

  30s
  Edit
  Delete
 • Q19

  Si Mohandhas Gandhi ay isang lider nasyonalista sa India. Alin sa mga pahayag angginawa ni Gandhi sa kanyang bansa upang mas makilala?

  Paghingi ng Kalayaan sa mapayapang paraan

  Paghinging Kalayaan sa maingay na paraan

  Paghinging Kalayaan sa madugong paraan

  Hindi paghinging Kalayaan sa tahimik na paraan

  30s
  Edit
  Delete
 • Q20

  Anong paraan ng neokolonyalismo ang nakikita sa impluwensiya sa musika?

  Neokolonyalismong Politikal

  Neokolonyalismong Edukasyon

  Neokolonyalismong Kultural

  Neokolonyalismong Militar

  30s
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class