Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Ito ang paraan ng pananakopna ginamit ng mga Dutch sa Indonesia kung saan pinag-                    aaway-awayng nila ang mga lokal na pinuno o mga naninirahan sa isang lugar upang                     masmadali niya itong masakop. 

  Divide and rule policy         

  Sphere of influence

  Culture System

  Tributo          

  30s
  AP7KIS-IVj-1.26
 • Q2

  Ito ang manlalayag nanaglakbay gamit ang rutang pa-Kanluran at napakapagpatunay na               bilog ang mundo.

  Miguel Lopez de Legazpi

  Basco da Gama

  Lapu Lapu

  Ferdinand Magellan

  30s
  AP7KIS-IVj-1.26
 • Q3

  Ito ang patakarang matagal ng ipinatutupad ng Chinakung saan inihihiwalay nito ang               kaniyangbansa mula sa daigdig.

  Open door policy

  Culture system

  Sphere of influence 

  Isolationism

  30s
  AP7KIS-IVj-1.26
 • Q4

  Ito ang naging tawag sa pamumuno ni EmperadorMutsuhito sa Japan na ang ibig                           sabihin ay enlightened era.

  Nara era

  Edo era

  Kyoto era

  Meiji era

  30s
  AP7KIS-IVj-1.26
 • Q5

  Ito ang bansang sumakop sa Pilipinas sa loobng 333taon.

  Spain

  United States of America

  Japan

  Netherlands

  30s
  AP7KIS-IVj-1.26
 • Q6

  Ito ang patakarang ipinatupad ng mga Espanyol sa Pilipinaskung saan pinagbabayad nilang buwis ang mga katutubo. Ilan sa maaaring ipambayad ay ginto, mga produkto at mga ari – arian.

  Tributo           

  Polo y servicios

  Krusada

  Reduccion

  30s
  AP7KIS-IVj-1.26
 • Q7

  Ito ay tumutukoy sapatakaran kung saan nangingibabaw ang karapatan ng Kanluraning                bansana kontrolin ang ekonomiya at pamumuhay ng mga tao sa mga rehiyon ng China.

  Sphere of influence

  Culture system

  Sakoku          

  Isolationism

  30s
  AP7KIS-IVj-1.26
 • Q8

  Ito ang patakaran ng mgaEspanyol kung saan sapilitang pinagtatrabaho ang mga                        kalalakihangPilipino na may edad 16 hanggang 60.

  Krusada

  Polo yservicios

  Reduccion

  Tribute

  30s
  AP7KIS-IVj-1.26
 • Q9

  Ito ang lugar sa Pilipinasna hindi nagawang sakupin ng mga dayuhan sa panahon ng kolonyalismoat imperyalismo.

  Palawan

  Visayas

  Mindanao

  Luzon 

  30s
  AP7KIS-IVj-1.26
 • Q10

  Ito ang lihim na samahan na itinatag ni AndresBonifacio sa panahon ng himagsikan.

  La Solidaridad          

  Guerilla

  Ilustrado

  KKK

  30s
  AP7KIS-IVj-1.26
 • Q11

  Ito ang kompanyang itinatag ng pamahalaan ngNetherlands noong 1602 upang pag-               isahinang mga kompanya na nagpapadala ng paglalayag sa Asya.

  French East India Company

  Dutch East India Company

  American East India Company

  British East India Company

  30s
  AP7KIS-IVj-1.26
 • Q12

  Ang mga sumusunod ay mga bansang sumakop sa bansangIndonesia maliban sa isa.

  England         

  Spain 

  Netherlands

  Portugal

  30s
  AP7KIS-IVj-1.26
 • Q13

  Siya ang Espanyol na nagtagumpay namasakop angPilipinas sa pamamagitan ng                                    pakikipagsanduguan sa mga lokal na pinuno atpaggamit ng dahas.

  Miguel Lopezde Legazpi

  FerdinandMagelan  

  Basco da Gama    

  Prinsipe Henry         

  30s
  AP7KIS-IVj-1.26
 • Q14

  Ito ay isang halamang gamot na ipinasok ng mgaBritish sa China na kapag inabuso ay              nagdudulotng masamang epekto sa kalusugan.

  Nicotine

  Dried leaves

  Marijuana

  Opyo

  30s
  AP7KIS-IVj-1.26
 • Q15

  Ito ang patakarang iminungkahi ni JohnHay, Secretary of State ng United States na ipatupad sa China kung saan ay magiging bukas ang China sa pakikipagkalakalan sa ibangbansa na walang sphere of influence rito.

  Open Door Policy

  Sphere of influence

  Isolationism

  Close Door Policy

  30s
  AP7KIS-IVj-1.26

Teachers give this quiz to your class