placeholder image to represent content

AP8- Review

Quiz by OGS- Teacher Ella

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Ang mga monasteryo ay paraan ng simbahan upang parusahan ang mga nagkasalang pari.

  false
  true
  True or False
  30s
 • Q2

  Tinangkang gapiin ng mga Romano ang pananamapalataya ng mga Kristiyano.

  true
  false
  True or False
  30s
 • Q3

  Naging mabilis ang paglaganap ng Kristiyanismo sa Roma dahil lamang sa pagsisikap ni San Pablo

  false
  true
  True or False
  30s
 • Q4

  Kusang pumunta ang mga Ingles sa Roma upang simulan ang kanilang pananampalatayang Kristiyano.

  false
  true
  True or False
  30s
 • Q5

  Itinuring na banta sa kapayapaan ng mga Romano ang paglaganap ng Kristiyanismo.

  true
  false
  True or False
  30s
 • Q6

  Pinakamakapangyarihan sa sistemang piyudalismo

  panginoon

  hari

  serf

  kabalyero

  30s
 • Q7

  namamahala sa lupang ipinagkaloob ng hari

  basalyo

  panginoon

  hari

  serf

  30s
 • Q8

  katulong ng panginoon sa pamamahala sa lupain

  kabalyero

  basalyo

  serf

  panginoon

  30s
 • Q9

  nagtatrabaho sa lupain ng panginoon

  fief

  basalyo

  serf

  kabalyero

  30s
 • Q10

  nagbibigay proteksiyon sa lupain ng panginoon

  eskudero

  kabalyero

  panginoon

  serf

  30s
 • Q11

  Kailan nabuo ang sistemang piyudal sa Europa?

  sa simula ng Gitnang Panahon

  sa dulo ng Gitnang Panahon

  pagkatapos ng Ikawalong Krusada

  noong pabagsak na ang Imperyong Romano

  30s
 • Q12

  Ano ang tawag sa lupang karaniwang ginagamit sa agrikultura na pagmamay-ari ng panginoon?

  Bukid

  Fief

  Kapatagan

  Manor

  30s
 • Q13

  Paano nabubuo ang relasyon sa pagitan ng panginoon at ng vassal?

  Ipinagpapalit ng vassal ang kaniyang kalayaan upang makatira sa lupain ng panginoon.

  Inaarkila ng panginoon ang mga serbisyo ng vassal.

  Nagkakaroon ng sumpaan ng katapatan sa pagitan ng vassal at ng panginoon

  30s
 • Q14

  Hindi maaaring umalis nang basta-basta ang mga serf at hindi rin sila maaaring magpakasal nang walang pahintulot ng panginoon. Ano ang ipinahihiwatig nito?

  Pilit na nakikialam ang panginoon sa buhay ng mga serf

  Malulupit na pinuno ang mga panginoon ng mga manor.

  Walang kakayahang mag-asawa ang mga nakatira sa mga manor.

  30s
 • Q15

  Bakit ipinagpapalit ng mga serf ang kanilang kalayaan para manirahan sa mga manor

  Nagrebelde sila sa emperador ng Imperyong Romano kaya humanap sila ng ibang panginoon

  Wala silang ibang mahanap na trabaho kaya pumasok sila sa manor.

  Naghahanap sila ng tagapagtanggol mula sa mga panganib.

  30s

Teachers give this quiz to your class